CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:0
2DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:12
3DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:18
4DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:10
5DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:12
6DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:14
7DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:28
838/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:26
9150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:44
1004/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:54
11DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:46
122279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:38
132131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:52
141915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:44
1501-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:50
16249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:44
171902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:60
18DT
Ngày bắt đầu: 06/05/2020
Ngày kết thúc: 11/06/2020
Lượt xem:66
19839/SCT-QLNL
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:58
20 892/UBND-YT
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 02/06/2020
Lượt xem:64
21DT
Ngày bắt đầu: 16/04/2020
Ngày kết thúc: 21/04/2020
Lượt xem:76
22DT
Ngày bắt đầu: 15/04/2020
Ngày kết thúc: 17/04/2020
Lượt xem:88
23/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Ngày kết thúc: 04/01/2020
Lượt xem:96
24/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 03/01/2020
Lượt xem:94
25DT
Ngày bắt đầu: 25/12/2019
Ngày kết thúc: 28/12/2019
Lượt xem:88
26DT
Ngày bắt đầu: 17/12/2019
Ngày kết thúc: 18/12/2019
Lượt xem:86
27113/VHTT
Ngày bắt đầu: 06/11/2019
Ngày kết thúc: 15/11/2019
Lượt xem:98
28 1190/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:138
29104/TCKH
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:146
30 1860/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:172
31921/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 20/06/2019
Ngày kết thúc: 21/06/2019
Lượt xem:188
32697/STTTT
Ngày bắt đầu: 11/06/2019
Ngày kết thúc: 10/07/2019
Lượt xem:198
3328/KTHT
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 06/06/2019
Lượt xem:166
34775/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 29/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:182
3530/VP
Ngày bắt đầu: 13/05/2019
Ngày kết thúc: 14/05/2019
Lượt xem:178
36636/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 15/05/2019
Lượt xem:178
37585 /UBND-NV
Ngày bắt đầu: 26/04/2019
Ngày kết thúc: 06/05/2019
Lượt xem:224
38517/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 18/04/2019
Ngày kết thúc: 19/04/2019
Lượt xem:185
3985/NV
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 16/04/2019
Lượt xem:208
4025/NV
Ngày bắt đầu: 20/03/2019
Ngày kết thúc: 27/03/2019
Lượt xem:227
41838/SNN-CNTY
Ngày bắt đầu: 26/03/2019
Ngày kết thúc: 25/04/2019
Lượt xem:180
42837/SNN-CNTY
Ngày bắt đầu: 26/03/2019
Ngày kết thúc: 25/04/2019
Lượt xem:172
4305/NV
Ngày bắt đầu: 21/01/2019
Ngày kết thúc: 23/01/2019
Lượt xem:234
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 369
  • Trong tuần: 5 237
Đăng nhập