Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
1524/QĐ-UBND 11/11/2021 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Châu Tải về 0
04/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tải về 2
03/2021/QĐ-UBND 12/10/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tải về 8
1222/QĐ-UBND 22/09/2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu Tải về 0
02/2021/QĐ-UBND 17/08/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tải về 0
01/2021/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tải về 8
838/QĐ-UBND 20/07/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về 4
1354/QĐ-UBND 25/12/2020 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu Tải về 8
476/QĐ-UBND 05/05/2020 Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu Tải về 0
40/NQ-HĐND 27/09/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về 3
123
Tin liên quan
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 4,651
  • Tất cả: 667,812
Đăng nhập