Lượt xem: 61

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 4,760
  • Tất cả: 644,819