Lượt xem: 397

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về  quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về  quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 5 291