Lượt xem: 25

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt chủ trương đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của HĐND huyện Yên Châu về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt chủ trương đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của HĐND huyện Yên Châu về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt chủ trương đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 4,937
  • Tất cả: 668,098