Lượt xem: 12

Kết luận số 2136/KL-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (giai đoạn 2015-2019)

Kết luận số 2136/KL-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (giai đoạn 2015-2019)

Kết luận số 2136/KL-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (giai đoạn 2015-2019).

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 4,307
  • Tất cả: 666,877