Lượt xem: 15

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu

Quyết định số  1313/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu

Quyết định số  1313/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Yên Châu về việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu kèm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 4,210
  • Tất cả: 666,780