ủy ban nhân dân xã

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Phàng A Giáng
Ngày, tháng, năm sinh 1980
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:036.5836.776
Email phanggiang1980@gmail.com
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Giàng A Sứ
Ngày, tháng, năm sinh 1978
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:032.993.4234
Email giangasu1978@gmail.com
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Thào Lao Dống
Ngày, tháng, năm sinh 1981
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:037.705.3057
Email laodong1981@gmail.com
CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Tếnh Lao Gàng
Ngày, tháng, năm sinh 1980
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0914.659.435
Email
KẾ TOÁN
Họ và tên Mè Văn Đại
Ngày, tháng, năm sinh 1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0985.641.323
Email medaiktchiengtuong@gmail.com
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
Họ và tên Lìa Cao Xà
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:039.9268.320
Email xahlu2020@gmail.com
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Tếnh Lao Lanh
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:034.2515.281
Email longlanhyc@gmail.com
CÔNG CHỨC VĂNHÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lò Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0989.768.521
Email lominhvh@gmail.com
CÁN BỘ NÔNG LÂM
Họ và tên Giàng Lao Lù
Ngày, tháng, năm sinh 1984
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:039.5305.820
Email lujyaj1984@gmail.com
CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Thào Thị Can
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:039.2845.648
Email can.chiengtuong.yc@gmail.com
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Lò Thị Phiệng
Ngày, tháng, năm sinh 1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:039.2543.172
Email phienglo90@gmail.com
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Giàng Thị Mò
Ngày, tháng, năm sinh 1993
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:032.6244.360
Email giangmopl@gmail.com
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Họ và tên Giàng Lao Thông
Ngày, tháng, năm sinh 21/01/1985
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:036.388.8987
Email athogkt@gmail.comThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 31
  • Tất cả: 1,172
Đăng nhập