Lượt xem: 26

Đảng bộ xã Lóng Phiêng chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Đảng bộ xã Lóng Phiêng có 190 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó 12 chi bộ bản, 04 chi bộ trường, 01 chi bộ công an xã, 01 chi bộ Trạm Y tế. Phát triển được đảng viên là người dân tộc thiểu số tại 1 địa bàn khó khăn như Lóng Phiêng không phải là việc dễ dàng. 

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Lóng Phiêng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Lóng Phiêng là 1 trong 4 xã biên giới của huyện, xã có 12 bản, trên 2.300 hộ. Là xã vùng 3 biên giới khó khăn, xa trung tâm huyện, nhiều năm qua, Lóng Phiêng luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm đầu tư nhiều mặt, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó, “đã thu ngắn" khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, phát triển kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công để cùng với Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, nhà ở, hỗ trợ giống, vốn... Từ đó đã khích lệ quần chúng, nhất là thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sinh năm 1982, Thào A Làng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tháng 8 vừa qua, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn của Thào A Làng. Trở thành 1 đảng viên, chàng thanh niên trẻ người dân tộc Mông này đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, trong hoạt động, chủ động, tích cực hơn trong công tác xã hội, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ chính thức của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng trao Quyết định kết nạp đảng cho đảng viên

Đảng bộ xã Lóng Phiêng có 190 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó 12 chi bộ bản, 04 chi bộ trường, 01 chi bộ công an xã, 01 chi bộ Trạm Y tế. Phát triển được đảng viên là người dân tộc thiểu số tại 1 địa bàn khó khăn như Lóng Phiêng không phải là việc dễ dàng. Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong ban chấp hành thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Với sự chủ động bám sát địa bàn, chú trọng tìm ra các nhân tố mới, những năm gần đây, Đảng bộ xã đã thu hút được nhiều quần chúng phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được gần 20 đảng viên. Những đảng viên mới kết nạp đều thể hiện tốt vai trò xung kích, nòng cốt ở cơ sở, tích cực vận động người dân, gia đình hăng say lao động sản xuất và tăng năng suất, sản lượng. Đến nay, bà con trên địa bàn xã duy trì sản xuất gần 25 ha lúa 2 vụ, 1.500 ha ngô, 1.223 ha cây ăn quả; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 9.000 nghìn tấn/năm, sản lượng các loại quả gần 5.000 tấn/năm. Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 09/6/2021, tổng sản lượng quả tiêu thụ được của xã gần 700 tấn. Đến nay xã đạt được 13/19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2021 phấn đấu thực hiện tiêu chí số 14. Những kết quả xã Lóng Phiêng đạt được thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các đảng viên dân tộc thiểu số, bởi họ chính là cầu nối trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Có thể thấy, đảng viên dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần hòa nhịp giữa ý Đảng, lòng dân. Đó là đội ngũ nòng cốt, uy tín với dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng viên ở Lóng Phiêng chính là nguồn quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số không nhiều, trong khi yêu cầu công tác phát triển Đảng vẫn phải là chất lượng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng, số lượng quần chúng ưu tú trong cộng đồng dân cư, tạo nguồn cho Đảng.

Hà Huyền 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 34
  • Tất cả: 1,802
Đăng nhập