Lượt xem: 20

Kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Sặp Vạt khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng lúa vụ xuân hè là 80ha, đạt 100% kế hoạch; triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Đến nay đã tổ chức tiêm phòng được hơn 2.300 đạt gần 90%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt trên 2.600 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được tăng cường và duy trì ổn định, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí.

Sáng ngày 15/7/2021, HĐND xã Sặp Vạt khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thông qua các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2 - HĐND xã khóa XXI; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Xã hội và Ban pháp chế HĐND xã; báo cáo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng. Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng lúa vụ xuân hè là 80ha, đạt 100% kế hoạch; triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Đến nay đã tổ chức tiêm phòng được hơn 2.300 đạt gần 90%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt trên 2.600 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được tăng cường và duy trì ổn định, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí. UBND xã cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo thực hiện theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cử tri và gửi các cấp thẩm quyền xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp về quyết toán ngân sách xã năm 2020; chương trình giám sát năm 2022; quy chế hoạt động, nội quy các kỳ họp HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Mè Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt trả lòi ý kiến kiến nghị của cử tri

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Hà Huyền, Hoàng Dương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 36
  • Tất cả: 1,487
Đăng nhập