Nghị quyết về Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 74/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về