Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 198/TB-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về