Về việc khen thưởng thành tích các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 958/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về