Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về