Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/TB-UBBC
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Hoàng Văn Khù
Tài liệu đính kèm Tải về