Sáng ngày 09/02/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện Yên Châu theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự có Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Châu, cùng ...
Sáng ngày 05/02/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lóng Phiêng đã tổ chức lễ giao, nhận lệnh cho công dân nhập ngũ năm 2018. Đến dự buổi lễ, có đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Châu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và đại ...
Sáng ngày 05/02/2018, UBND xã Viêng Lán tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2018, tới dự có đồng chí Lò Chung Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chí Trần Đức Hinh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự ...
Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND huyện Yên Châu về việc giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2018; Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, sáng ngày 05/02/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị Trấn tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đến dự buổi lễ có các đồng ...
Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; sáng ngày 05/02/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) xã Chiềng Pằn tổ chức lễ giao, nhận lệnh cho công dân nhập ngũ đợt I năm 2018. Đến dự ...

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập