Thứ năm 21/09/2017 | 02:53:02
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 20/9/2017, huyện ủy Yên Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU; Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và 2 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2015-2020”, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị.

Địa bàn huyện Yên Châu có 14 xã, 1 thị trấn. Theo quyết định số 4195/QĐ-BCA-V28 ngày 31/8/2012 của Bộ Công an, huyện Yên Châu có 4 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự là xã Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Chiềng On và xã Phiêng Khoài. Năm 2014 và năm 2015 Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 26/8/2014 về triển khai cuộc vận động nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn xã Lóng Phiêng. Năm 2016, huyện ủy Yên Châu đã chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện tổ chức triển khai hội nghị chuyển hóa địa bàn cấp bản tại bản Đoàn Kết (Chiềng Hặc) và bản Thèn Luông (Chiềng Đông). Năm 2017, tổ chức hội nghị chuyển hóa địa bàn tại xã Phiêng Khoài, Công an huyện tổ chức hội nghị triển khai cấp bản tại bản Bó Mon (Tú Nang) và bản Na Pa (Sặp Vạt). Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, công tác chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã, các bản đã được đảm bảo, các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời, dứt điểm; không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã phối hợp thực hiện tốt và đạt được kết quả đề ra theo kế hoạch. UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Đảng ủy Công an huyện, Quân sự, biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện với cấp ủy huyện đã tham mưu giúp thường trực huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cấp cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh; hướng dẫn số 292/HD-CAT ngày 01/10/2010 của Công an tỉnh đến từng bản và tiểu khu trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Yên Châu hiện có 433/450 đồng chí Công an xã, thị trấn, về trình độ chuyên môn đại học 3 đồng chí, trung cấp 18 đồng chí, chưa qua đào tạo 363 đồng chí, trong đó trưởng công an xã 13 đồng chí khuyết 2 đồng chí; 100% có trình độ đào tạo trung cấp trở lên. Sau 2 năm đã tạo điều kiện cho 19 đồng chí tham gia lớp trung cấp công an xã do Công an tỉnh mở tại Sơn La; tạo điều kiện cho 3 đồng chí tham gia lớp luật tại chức; 4 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Thị Dung đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn, xác định cụ thể, chính xác các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Tuyên truyền vận động quần chúng, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục xây dựng củng cố và kiện toàn lực lượng công an xã, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho công an xã.

Lừ Chương

 

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập