Thứ tư 22/02/2017 | 10:09:01
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 21/2/2017, trong Lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2017, tại sân vận động huyện Yên Châu, Chủ tịch UBND huyện Hà Như Huệ đã phát động kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân trong huyện hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực của mình tích cực thực hiện năm an toàn giao thông năm 2017 đó là: Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm theo quy định, không sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện, chấp hành các quy tắc an toàn giao thông. Mỗi người là một thành viên trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến người thân trong gia đình và bạn bàn, tập trung vào nhóm đối tượng là thanh niên, học sinh các  trường học và các địa bàn dân cư. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị,  địa phương nếu để tình trạng tai nạn giao thông tăng hoặc xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý nếu cán bộ, công chức vi phạm các quy định về an toàn giao thông, nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người bị thương, số người chết do tai nạn giao thông trong năm 2017.

Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát biểu tại Lễ phát động năm ATGT 2017

Tuyên truyền năm ATGT từ Sân vận động huyện đến xã Chiềng Đông

                                      Trần Đóa, Hoàng Dương

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập