Thứ sáu 10/03/2017 | 11:01:00
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 17/10/016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU

I

CẤP HUYỆN: 30 TTHC

 

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

 

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

 

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

 

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 

8

Giải thể trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và Đào tạo

 

10

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và Đào tạo

 

11

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 

12

Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

13

Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

14

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

15

Giải thể trường Trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

16

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục

và Đào tạo

 

17

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

18

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

19

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

20

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

21

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Giáo dục

 và Đào tạo

 Đơn xin nhập học lớp,....

22

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

23

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Giáo dục và Đào tạo

 

24

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Giáo dục và Đào tạo

 

25

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Giáo dục và Đào tạo

 

26

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 Biểu mẫu hướng dẫn....

27

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 

28

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

Giáo dục và Đào tạo

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa năm học....

29

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

30

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

II

CẤP XÃ: 04 TTHC

 

 

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 

4

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Giáo dục và Đào tạo

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập