Thứ tư 08/03/2017 | 08:26:50
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU 

A

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

Đơn đề nghị cấp  GCN đủ điều kiện HĐ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung GCN đủ điều kiện HĐ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

Đơn đề nghị gia hạn GCN đủ điều kiện HĐ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

Đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện HĐ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

5

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

 Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

B

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (theo Quyết định 1357/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Sơn La)

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

   

1

Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

Văn hóa  Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke 
2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa    
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa    
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa   Công nhận bản văn hóa  
5 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa    
6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa    
7 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa    
8 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa    
9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện   Đơn đăng ký HĐ thư viện tư nhân có phục vụ công cộng 
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình 

- Đơn đăng ký HĐ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Mẫu giấy chứng nhận 

11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình  

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HĐ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Giấy chứng nhận

 

12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình  

- Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký HĐ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

- Giấy chứng nhận

13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình  

Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

- Mẫu giấy chứng nhận ...

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình  

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận HĐ của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  

Mẫu cấp lại giấy chứng nhận

15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình  

- Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận HĐ của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  

- Giấy chứng nhận

II  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ    
1 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa  
2 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
3 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục - Thể thao  

 

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập