Thứ sáu 18/11/2016 | 05:18:17
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Tổng hợp ngày 31/10/2016 - 04/11/2016

 

STT

Họ tên trên hồ sơ

Địa chỉ

Ngày nhận HS

Ngày hẹn trả kết quả

01

Đào Huyền Trang

Tiểu khu II-TT Yên Châu

31/10/2016

04/11/2016

02

Đào Thị Yến

Hang MonI-Phiêng Khoài

31/10/2016

04/11/2016

03

Phạm Thị Duyên

TK 6-TT-Yên Châu

31/10/2016

04/11/2016

04

Đặng Công Sự

TK 5-TT-Yên Châu

31/10/2016

04/11/2016

05

Lường Văn Đạt

Văng Phay-Tú Nang

31/11/2016

04/11/2016

06

Nguyễn Văn Lưỡng

TK 3-TT-Yên Châu

04/11/2016

11/11/2016

07

Nguyễn Văn Hùng

TK 1-TT-Yên Châu

04/11/2016

11/11/2016

Tổng hợp ngày 14/10/2016 - 18/11/2016

STT

Họ tên trên hồ sơ

Địa chỉ

Ngày nhận HS

Ngày hẹn trả kết quả

1

Hoàng Văn Yên

Bản Ngoàng-Chiềng Khoi

14/11/2016

18/11/2016

2

Lê Thị Hà

Nà Khái-Sặp Vạt

14/11/2016

18/11/2016

3

Ng Thị Hồng Phương

Xóm Đoàn Kết-Chiềng Hặc

14/11/2016

18/11/2016

4

Đỗ Thị Hà

Cung Giao Thông-Tú Nang

14/11/2016

18/11/2016

5

Nguyễn Văn Bằng

Hang Mon I-Phiêng Khoài

14/11/2016

18/11/2016

6

Trịnh Xuân Ha

Cung Tà làng-Tú Nang

14/11/2016

18/11/2016

7

Nguyễn Văn Tường

Nóng Đúc-Lóng Phiêng

14/11/2016

18/11/2016

8

Trần Văn Thương

Yên Thi-Lóng Phiêng

14/11/2016

18/11/2016

9

Nguyễn Đức Thịnh

Nà Dạ-Chiềng On

14/11/2016

18/11/2016

10

Lê Thị Hồng

Thanh Yên I-Phiêng Khoài

14/11/2016

18/11/2016

11

Nguyễn Văn Thắng

Kim Chung II-Phiêng Khoài

14/11/2016

18/11/2016

12

Nguyễn Văn Mười

Cổn Huốt I-Phiêng Khoài

14/11/2016

18/11/2016

13

Trần Văn Hùng

TK5-TT Yên Châu-Sơn La

14/11/2016

18/11/2016

14

Vũ Văn Quốc

Kim Sơn I-Yên Sơn

14/11/2016

18/11/2016

15

Vũ Văn Vinh

Chiềng Hưng-Yên Sơn

14/11/2016

18/11/2016

16

Trần Trọng Thảo

TK6-TT Yên Châu-Sơn La

14/11/2016

18/11/2016

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập