Thứ sáu 18/11/2016 | 05:16:08
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Tổng hợp ngày 31/10/2016 -  04/11/2016

 

STT

Họ tên trên hồ sơ

Địa chỉ

Ngày nhận HS

Ngày hẹn trả kết quả

01

Chu Mạnh Hòa

TK 1-TT-Yên Châu

31/10/2016

31/10/2016

02

Nguyễn Văn Kha

Chiềng Hưng –Yên Sơn

31/10/2016

31/10/2016

03

Nguyễn Văn Kha

Chiềng Hưng –Yên Sơn

31/10/2016

31/10/2016

04

Phạm Thị Thao

Chiềng Hưng –Yên Sơn

31/10/2016

31/10/2016

05

Phạm Văn Dựng

Chiềng Hưng-Yên Sơn

31/10/2016

31/10/2016

06

Lò Văn Ó

Bó Phương-Yên Sơn

01/11/2016

01/11/2016

07

Nguyễn Viết Tuấn

Pha Cúng-Lóng Phiêng

01/11/2016

01/11/2016

08

Trần Văn Dũng

Kim Chung II-Phiêng Khoài

02/11/2016

02/11/2016

09

Khuất Văn Bình

Xóm Đoàn Kết-
Chiềng Hặc

02/11/2016

02/11/2016

10

Khuất Văn Bình

Xóm Đoàn Kết-
Chiềng Hặc

02/11/2016

02/11/2016

11

Đặng Thị Nga

Xóm Đoàn Kết-Chiềng Hặc

02/11/2016

02/11/2016

12

Khuất Văn Bình

Xóm Đoàn Kết-Chiềng Hặc

02/11/2016

02/11/2016

13

Nguyễn Trọng Minh

TK 4-TT-Yên Châu

02/11/2016

02/11/2016

14

Vũ Anh Tuấn

TK 2-TT-Yên Châu

02/11/2016

02/11/2016

15

Nguyễn Thị Vấn

TK 4-TT-Yên Châu

02/11/2016

02/11/2016

16

Nguyễn Văn Thắng

TK 6-TT-Yên Châu

04/11/2016

04/11/2016

17

Trần Văn Dùng

Kim Chung II-Phiêng Khoài

04/11/2016

04/11/2016

18

Nguyễn Văn Quân

Chiềng Hưng-Yên Sơn

04/11/2016

04/11/2016

19

Bùi Văn Tuấn

Yên Thi-Lóng Phiêng

04/11/2016

04/11/2016

20

Nguyễn Văn Hôm

Hồng Mon-Phiêng Khoài

04/11/2016

04/11/2016

21

Lò Thị Dinh

Na Xanh-Chiềng Pằn

04/11/2016

04/11/2016

22

Lò Văn Chựa

Na Xanh-chiềng Pằn

04/11/2016

04/11/2016


T
ổng hợp ngày 14/11/2016 -  18/11/2016

STT

Họ tên trên hồ sơ

Địa chỉ

Ngày nhận HS

Ngày hẹn trả kết quả

01

Quàng Thị Đao

Bản Ngùa-Chiềng Pằn

14/11/2016

14/11/2016

02

Lường Văn Vần

Bản Ngùa-Chiềng Pằn

14/11/2016

14/11/2016

03

Lò Văn Tiến

Bản Nghè-Sặp Vat

14/11/2016

14/11/2016

04

Lò Việt Hà

Bản Nghè-Sặp Vạt

14/11/2016

14/11/2016

05

Vũ Năng Hanh

TK 6-TT-Yên Châu

14/11/2016

14/111/2016

06

Vũ Năng Hanh

TK I-TT Yên Châu

14/11/2016

14/11/2016

07

Lê Thị Tuyết Minh

TK I-TT Yên Châu

14/11/2016

14/11/2016

08

Đào Thị Yến

Hang MonI-Phiêng Khoài

15/11/2016

15/11/2016

09

Đào Thị Yến

Hang MonI-Phiêng Khoài

15/11/2016

15/11/2016

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập