Thứ ba 05/06/2018 | 03:23:26
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Trung tâm Hành chính công huyện được thành lập theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/10/2017. Với 18 cán bộ, công chức, viên chức trong đó gồm 01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 01 cán bộ giám sát, 01 cán bộ phụ trách kỹ thuật, 14 công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Nội vụ, Văn hóa, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực,... Sau 7 tháng đi vào hoạt động Trung tâm Hành chính  đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước được thuận lợi, nắm chắc được những quy trình, thủ tục hồ sơ cần giải quyết, tránh tình trạng hồ sơ thủ tục không rõ ràng; giảm các hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu nhân dân. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa sự phát triển của công nghệ thông tin với thực hiện cải cách hành chính. Chỉ cần máy tính có kết nối Internet tổ chức, cá nhân có tìm hiểu, kiểm tra thông tin hồ sơ trên mạng cũng như hướng dẫn các thủ tục hành chính trước khi làm thủ tục tại các quầy tiếp nhận, nhờ đó quy trình tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi. Từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 2.704 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 2.700 hồ sơ. Kỳ trước chuyển sang 4 hồ sơ. Giải quyết xong và trả kết quả: 2.511 hồ sơ. Trong đó giải quyết đúng và trước hạn 2.511 hồ sơ. Tạm dừng để bổ sung hồ sơ gồm 2 hồ sơ.  Từ chối 13 hồ sơ, đang giải quyết, chưa đến hạn: 178 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn.

Hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có nhiều tập thể, cá nhân đến giao dịch nhất với 908 hồ sơ, trong đó 359 hồ sơ đăng ký thế chấp tại ngân hàng, 299 xóa thế chấp ngân hàng, 11 hồ sơ xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường đã giải quyết xong không có hồ sơ nào quá hạn; 239 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, cấp lại, cấp đổi. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch là lĩnh vực đã tiếp nhận và giải quyết 679 hồ sơ, trong đó chứng thực 647 hồ sơ, hộ tịch 32 hồ sơ. Lĩnh vực Công an đã tiếp nhận và giải quyết 389 hồ sơ. Lĩnh vực Nội vụ đã tiếp nhận và giải quyết 279 hồ sơ, trong đó 50 hồ sơ thi đua khen thưởng, 214 hồ sơ tuyển dụng viên chức.  Hồ sơ thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo cũng được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn quy định, nhanh chóng, kịp thời

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND, UBND huyện. Sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền huyện, tạo điều kiện cho Trung tâm Hành chính công hoạt động thuận lợi, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được trang bị đồng bộ tạo thuận tiện cho dân đến giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn đó là đội ngũ cán bộ của trung tâm chỉ là cán bộ, công chức kiêm nhiệm nên cùng một lúc vừa giải quyết việc cơ quan vừa giải quyết công việc ở trung tâm còn gặp một số khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại trung tâm, vẫn thực hiện giao dịch tại cơ quan, đơn vị. Công tác trực của một số cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm chưa đảm bảo.    

Kết quả đạt được trong 7 tháng vừa qua của Trung tâm hành chính công huyện Yên Châu là đáng trân trọng. Bài học kinh nghiệm góp phần vào thành công đó là có sự thống nhất quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu của cơ quan hành chính nhà nước; người đứng đầu phải đích thân, quyết liệt và tâm huyết trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm thuận lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của trung tâm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng, những hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bố trí cán bộ có phẩm chất năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt làm việc tại trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thụ lý hồ sơ ở các cơ quan, đơn vị.

Xác định nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công là rất nhiều đòi hỏi phải có sự quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất và nỗ lực hơn của cán bộ trung tâm. Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu đề nghị UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện thu phí, lệ phí tập trung một đầu mối. Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp, chỉ đạo với công ty thiết kế phần mềm khắc phục lỗi phần mềm, đồng thời cập nhật những thay đổi trong bộ thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa hiện đại giúp cho việc cập nhật giải quyết các thủ tục được chính xác, kịp thời hướng đến sự hài lòng của người dân.

                                      Đài TT-TH Yên Châu

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập