VBCCHC

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
112/QĐ-UBND
07/02/2018

Quyết định

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công

Download tại đây
66/QĐ-UBND
24/01/2018

Quyết định

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
65/QĐ-UBND
24/01/2018

Quyết định

 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
3091/QĐ-UBND
30/11/2017

Quyết định

Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Download tại đây
1178/UBND-NV
10/10/2017

Công văn

Chấn chỉnh sau kiểm tra công tác cải chính hành chính

 

Download tại đây
581/BC-UBND
04/10/2017

Báo cáo

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
1110/QĐ-UBND
02/10/2017

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công với các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và UBND các xã thuộc huyện Yên Châu

Download tại đây
1065/QĐ-UBND
26/09/2017

Quyết định

V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công

Download tại đây
1064/QĐ-UBND
26/09/2017

Quyết định 

Về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công

Download tại đây
637/UBND-NV
29/05/2017

Công văn

V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2017

Download tại đây
448/QĐ-UBND
19/05/2017

Quyết định

V/v Ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về các thủ tục hành chính của UBND huyện Yên Châu

Download tại đây
65/KH-UBND
28/03/2017

Kế hoạch

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Download tại đây
118/BC-UBND
13/03/2017

Báo cáo

Công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2017

Download tại đây
76/QĐ-UBND
09/02/2017

Quyết định

V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
01/QĐ-UBND
04/01/2017

Quyết định

V/v Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Yên Châu

Download tại đây
1048/UBND-NV
05/12/2016

Công văn

Về việc chấn chỉnh công tác cải cách hành chính năm 2016

Download tại đây
567/BC-UBND
22/11/2016

 Báo cáo

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính”

Download tại đây
544/BC-UBND
03/11/2016

  Báo cáo

Công tác cải cách hành chính năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Download tại đây
179/KH-UBND
07/10/2016

Kế hoạch 

Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2016 - 2020

Download tại đây
570/BC-UBND
03/10/2016

Báo cáo

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2016

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập