Công khai NS

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
685/QĐ-UBND
20/07/2018

Quyết định

về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Yên Châu

Download tại đây
773/UBND-TCKH
19/06/2018

Công văn 

Về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2018

Download tại đây
388/UBND-TCKH
27/03/2018

Công văn 

V/v phê duyệt phương án điều hành ngân sách cấp huyện quý II năm 2018

Download tại đây
48/QĐ-UBND
18/01/2018

Quyết định

Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Tải phụ lục: Tại đây

Download tại đây
794/QĐ-UBND
28/07/2017

Quyết định

Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

Tải phụ biểu tại đây

 

Download tại đây
780/UBND-TCKH
30/06/2017

Công văn

V/v phê duyệt phương án điều hành ngân sách huyện quý III năm 2017

Download tại đây
341/BC-UBND
08/06/2017

Báo cáo

Tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Download tại đây
421/UBND-TCKH
21/04/2017

Công văn 

V/v phê duyệt phương án điều hành ngân sách cấp huyện quý II năm 2017

Download tại đây
345/UBND-TCKH
10/04/2017

Công văn

Về việc chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý II năm 2017

Download tại đây
1135/UBND-TCKH
31/12/2016

Công văn 

V/v chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I năm 2017

Download tại đây
1134/UBND-TCKH
31/12/2016

Công văn

V/v phê duyệt phương án điều hành ngân sách huyện quý I năm 2017

Download tại đây
1853/QĐ-UBND
31/12/2016

Quyết định

Về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập