Tên gọi khác: Puộc, Pụa * Cư trú: Tập chung chủ yếu ở Chiềng On, Phiêng Khoài, Tú Nang, Lóng Phiêng. * Dân số: Tính đến ngày 31/12/2015 có 9.331 người dân tộc Xinh Mun cư trú trên địa bàn huyện Yên Châu. * Ngôn ngữ: Tiếng nói dân tộc Xinh Mun thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer.  * Kinh tế: Người Xinh Mun sống chủ yếu bằng nghề làm nương ...
Các tên gọi khác: Mèo, Mẹo, Miêu. Ngôn ngữ: Tiếng Mông thuộc nhóm ngôn ngữ Mông-Dao. * Nhóm địa phương: Người Mông có các nhóm khác nhau Mông Đơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen). * Dân số: Dân tộc Mông có trên 11.058 người chiếm 14,38% dân số toàn huyện. * Cư trú: Dân tộc Mông tập trung chủ yếu ở các ...
Dân tộc Kinh còn gọi là người Việt, ở Yên Châu là nhóm đông thứ hai, chiếm 20% dân số toàn huyện. Dân cư tập trung ở chủ yếu ở thị trấn và nằm dải rác ở các xã trên địa bàn huyện. Tiếng Kinh thuộc ngôn ngữ Việt - Mường. ...
Tên gọi khác: Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh, Tày. Tên tự gọi: Kmụ, Kưm Mụ. Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á). Dân số: Chiếm khoảng 1% dân số toàn huyện. Cư trú: Sống tập trung chủ yếu tại bản Thàn, xã Chiềng Pằn. Đặc điểm kinh tế: Người Khơ Mú sống chủ yếu bằng kinh tế nương rẫy. Cây ...
Dân tộc Thái là cộng đồng đông nhất ở Yên Châu, chiếm 53,25%% dân số, chủ yếu là nhóm Tay Đăm (Thái đen) và một số Tay Khao (Thái trắng - từ nơi khác chuyển đến) (Bài viết này đề cập đến người Thái đen nói chung và người Thái đen tại Yên Châu nói riêng).  Tên tự gọi: Tay hoặc Thay Tên ...

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập