Thứ tư 06/09/2017 | 10:45:11
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Sáng ngày 14/8/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng công chức cấp. Dự có đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 13 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã.

Kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức tuyển dụng được 13/16 chỉ tiêu, trong đó: Chức danh Trưởng Công an xã: 4/5 chỉ tiêu; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 2/3 chỉ tiêu; Chức danh Địa chính - Môi trường: 01 chỉ tiêu; Văn phòng - Thống kê phụ trách văn thư, lưu trữ xã: 01 chỉ tiêu; Chức danh: Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu; Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu; Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch: 01 chỉ tiêu.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã cho 13 công chức; đồng thời, phát biểu giao nhiệm vụ cho 13 công chức trúng tuyển đợt này: Tìm hiểu, nắm vững các quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang công tác và chức trách, nhiệm vụ của chức danh công chức được tuyển dụng; trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức được tuyển dụng; tập giải quyết, thực hiện các công việc của chức danh công chức được tuyển dụng. Đối với UBND các xã, thị trấn: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ tịch UBND cấp xã phải quyết định cử người cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc người có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự; khi hết thời gian tập sự Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của chức danh công chức thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã cho các đồng chí trúng tuyển công chức Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã

Phòng Nội vụ huyện

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập