Chủ nhật 01/10/2017 | 08:37:00
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 28/9/2017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham gia hội nghị gồm các phòng chuyên môn của huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Công an huyện, phòng Tư pháp, Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ làm công tác tư pháp, địa chính xã. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

 Đ/c Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội Nghị

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế báo cáo tình hình thu ngân sách 9 tháng và đề ra một số giải pháp trọng tâm để hội nghị bàn, triển khai trong 3 tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán UBND tỉnh giao. Số thu ngân sách 9 tháng ước đạt 27.406 triệu đồng ước đạt 79,4% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 75,6% dự toán UBND huyện giao bằng 133% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó thu tiền sử dụng đất là 12.174 triệu đồng đạt 304% dự toán UBND tỉnh giao.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chi cục đã đề ra nhiều giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu phát sinh nhưng số thu từ thuế và phí vẫn đạt thấp do hụt thu từ 02 đơn vị sản xuất điện (Công ty Cổ phần Thủy điện Tô Buông; Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt) dự kiến hụt thu 9 tỷ đồng với lý do thời gian đi vào hoạt động của đơn vị Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt đến tháng 3/2017 nhà máy mới hoạt động. Hai Công ty khi vào hoạt động đều có số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ chưa hết là 6,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thủy điện Tô Buông 2,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt 3,8 tỷ đồng, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ do cơ chế chính sách mới sửa đổi, bổ sung đó là hoạt động mua, bán phát sinh tại địa phương nào thì nộp tại địa phương đó dẫn đến nguồn thu từ lệ phí trước bạ dự kiến hụt thu 4 tỷ đồng.

Qua đánh giá phân tích hụt thu, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ về các nguyên nhân, vướng mắc trong công tác thu thuế dẫn đến thu đạt thấp, qua đó các đại biểu dự đều nhất trí với báo cáo đã nêu trong hội nghị, đồng thời, đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đề xuất ý kiến trong công tác thu thuế trên địa bàn các xã, thị trấn triển khai ngay từ những ngày đầu quý IV/2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong 3 tháng cuối năm các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện đặc biệt với Chi cục Thuế rà soát các nguồn thu để có giải pháp thực hiện. Đề nghị các xã, thị trấn cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác thu thuế trên các lĩnh vực thu tiền sử dụng đất, thu vận tải tư nhân, hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện theo dự toán HĐND huyện đã quyết nghị.

Quý Huấn

         

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập