Hỏi đáp

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi,nội dung câu hỏi hoặc tên người hỏi vào nội dung tìm kiếm dưới đây

Danh sách câu hỏi tương ứng với chuyên mục : Đặt câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tôi là công chức xã đã công tác được hơn 3 năm (từ 13/02/2014). Trước đó từ tháng 11/2011 đã đi làm ở 1 công ty và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2 năm 2 tháng. Do thời điểm mới nhận công tác tại xã còn sơ xuất, tôi chưa có dịp nghiên cứu văn bản. Nhưng gần đây qua nghiên cứu Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, tại khoản a, điểm 4 điều 22 có quy định việc không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự (Trường hợp của tôi là ngạch chuyên viên có thời gian tập sự 12 tháng). Tuy nhiên, Quyết định tuyển dụng công chức xã của tôi vẫn quy định thời gian tập sự là 12 tháng. Như vậy việc quy định tôi phải tập sự như vậy có đúng không? Nếu trường hợp không đúng thì tôi cần phải làm thủ tục gì để được xem xét lại, vì nếu có thời gian tập sự, thời gian nâng bậc lương của tôi sẽ bị kéo dài mất 01 năm? Rất mong nhận được trả lời của quý cấp trên. Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Trường Giang

Ngày gửi: 19/6/2017

Xem thêm

Tôi xin hỏi về điều kiện cụ thể để được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ như sau: Tôi xin hỏi về điều kiện cụ thể để được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 là tất cả cán bộ, công chức quy định ở Điều 2 của Nghị định chỉ cần công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là đều được hưởng trợ cấp lần đầu? Hay chỉ những cán bộ, công chức thỏa mãn điều kiện như: Đến nhận công tác mới hoặc chuyển đến công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,…?

Trường hợp phải có điều kiện thì quy định như thế nào? Tại cấp xã có các đối tượng như:

1. Người lao động đang là cán bộ, công chức đã công tác tại vùng kinh tế từ thời điểm trước khi vùng đó được công nhận là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

2. Người lao động là người hoạt động không chuyên trách cấp xã công tác tại vùng mà từ thời điểm trước khi vùng đó được công nhận là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn sau đó được bầu lên làm cán bộ tại vùng đó (trong thời gian vùng được công nhận là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn).

Với các trường hợp như trên thì có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không? Theo ý hiểu của cá nhân tôi thì chính sách này nhằm khuyến khích, thu hút lao động có trình độ đến vùng kinh tế đặc biệt khó khăn công tác, cống hiến cho địa phương đó. Vậy những trường hợp đã công tác ở đó từ trước rồi thì đâu cần phải thu hút nữa? Mặc dù trong Nghị định có ghi cụm từ “đến công tác” nhưng chưa thực sự rõ ràng về điều kiện cho các đối tượng hưởng nên trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị của chúng tôi đang có những luồng ý kiến trái chiều rất mong được giải đáp? Do đây là nội dung mà có thể khá nhiều đối tượng tại vùng đặc biệt khó khăn như xã chúng tôi cũng đang vướng mắc nên xin được hỏi qua Cổng thông tin điện tử huyện để mọi người cùng nắm được.

Rất mong nhận được câu trả lời của quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!.

Người hỏi: Nguyễn Trường Giang

Ngày hỏi: 02/11/2017

Xem thêm

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập