Thứ năm 05/10/2017 | 10:15:59
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Nhằm thực hiện tốt công tác khuyến nông tại cơ sở nhất là đang vào mùa sản xuất của bà con, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống kiểm tra tình hình sâu bệnh hại các loại cây trồng, hướng dẫn nhân dân làm đất, cuốc hố trồng các loại cây ăn quả và các loại cây hoa màu khác. Trong 9 tháng đầu năm phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn cho bà con được 7 lớp với các nội dung: Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô tại 02 bản Cố Nông, Tin Tốc với 110 lượt người tham gia. Cách phòng, trừ sâu bệnh đục thân hại cây xoài, nhãn tại bản Đông Khùa với 200 lượt người tham gia. Tập huấn cách ủ phân, trồng cây ăn quả tại các bản (Tà Làng Thấp, Tin Tốc, Hua Đán, Nàng Yên) theo chương trình dự án của cấp trên. Phối hợp với công ty ngô giống mở Hội thảo giới thiệu giống ngô 9955s biến đổi ren và giống ngô 8639s với 100 lượt người tham gia. Tập huấn hướng dẫn nhân dân ủ phân bằng chế phẩm sinh học. Hướng dẫn nhân dân thực hiện mô hình trồng nhãn, trồng xoài; mô hình trồng ngô tại các bản: Tú Quỳnh, Tà Làng Thấp, Tà Làng Cao, Văng Phay, Chiềng Ban II, Cố Nông, Cốc Lắc, Lắc Kén. Phối hợp với cán bộ trạm Khuyến nông huyện chăm sóc, tiêm phòng vaccine, bệnh đậu cho 12 hộ tham gia chăn nuôi theo dự án bền vững với tổng số là 67 con với 134 liều, cấp phát thuốc khử trùng cho 12 hộ nuôi dê tại bản Hua Đán, Nàng Yên, Tin Tốc, Tà Làng Thấp. Kết hợp với Ban quản lý dự án di dân Tái định cư huyện cấp phát cây trồng (cây ăn quả) cho 4 bản khó khăn là: Tin Tốc, Hua Đán, Nàng Yên, Tú Quỳnh cho 108 hộ với 3.240 cây, hiện nay các bản đã được nghiệm thu hố và cấp cây giống. Phối hợp mở lớp tập huấn hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun phòng trừ sâu cuốn lá lúa vụ mùa tại bản Tà Làng Cao, Văng Phay. Kết hợp với cán bộ trạm Bảo vệ thực vật huyện kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa trong thời kỳ lúa đang đẻ nhánh và phun thuốc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại cây lúa.

                             Hoàng Trang

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập