Thứ ba 10/10/2017 | 11:28:12
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 04/10/2017, Thường trực huyện ủy Yên Châu tổ chức hội nghị giao ban với các chi, đảng bộ cơ sở 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2017. Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy chủ trì và khai mạc hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2017, Thường trực huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị cùng với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt 428.547 triệu đồng, đạt 97% dự toán. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 28 nghìn ha các loại cây trồng, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 82 nghìn tấn. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ổn định và phát triển, công tác kiểm tra kiểm soát, đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng kém chất lượng được thực hiện tốt. Các tai tệ nạn xã hội được kiểm soát, giữ vững địa bàn sạch về  ma túy, không có trường hợp tái phát hoặc phát sinh điểm tệ nạn ma túy mới. Đảng ủy các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các mô hình trồng rau, hoa màu, cây ăn quả đạt hiệu quả cao như: Vận động được 158 hộ dân trồng trên 44 nghìn cây ăn quả trên đất dốc tại đèo Chiềng Đông với diện tích 112,2 ha. Triển khai xây dựng mô hình trồng bơ tại các xã Chiềng Đông, Yên Sơn và Phiêng Khoài. Mô hình trồng chanh leo ở xã Mường Lựm, Chiềng Hặc,... Cấp mã số vùng trồng cho 7,4 ha xoài tượng da xanh tại bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc và 13 ha trồng nhãn tại xã Lóng Phiêng, liên kết với Công ty Agricare Việt Nam xuất khẩu trên 6 tấn xoài tượng da xanh sang Úc,... Tính đến thời điểm 15/9/2017, toàn huyện có 01 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, có 12 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2018 xã Viêng Lán đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Qua thảo luận các đại biểu đều nhất trí với báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 và cùng với Thường trực UBND huyện đã làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong quý IV các chi, đảng bộ cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa", " tự diễn biến" trong nội bộ. Trong xây dựng nông thôn mới chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí mềm, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, quan tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và chuẩn bị tốt các điều kiện để làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

 Hoàng Dương

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập