Thứ ba 26/06/2018 | 09:15:06
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Ngày 26/6/2018, đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Châu có đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó tổ chức quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình, chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản địa phương; triển khai chương trình kết nối các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt trên 9.191 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán năm; tổng sản phẩm tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 6.738 tỷ đồng... ; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm hiện tốt; quốc phòng - an ninh được giữ vững, củng cố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có mặt hạn chế; công tác tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân chưa kịp thời; Công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có nội dung còn chậm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; Đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XII. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy đảng làm tốt nhiệm vụ định hướng công tác tuyên truyền, đặc biệt những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết tốt việc tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Quan tâm thực hiện tốt công tác xuất khẩu các sản phẩm nông sản; xử lý triệt để các nhóm tội phạm có dấu hiệu xã hội đen, tệ nạn buôn bán ma túy, buôn bán người, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Trần Sơn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập