Thứ tư 06/09/2017 | 02:39:48
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Tháng 11/2016, Chiềng Pằn là xã đầu tiên của huyện Yên Châu được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn 10 tháng qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Pằn luôn giữ vững, duy trì các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Đội văn nghệ bản Thàn, xã Chiềng Pằn (Yên Châu) thường xuyên tập luyện các tiết mục biểu diễn trong những ngày lễ, tết của bản

Trong đó, chú trọng tiêu chí số 6 và 16, là những tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa để tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở nông thôn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; đăng ký xây dựng “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức xây dựng nếp sống văn hóa của người dân chuyển biến tích cực. Hiện tại, 12/12 bản của xã đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang, hoạt động hiệu quả, có sân chơi bóng đá, bóng chuyền, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Bên cạnh đó, các bản cũng xây dựng quy ước, hương ước về văn hóa và lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa như: Quy ước về thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội theo nếp sống mới; quy ước sử dụng điện, nước và các công trình công cộng; quy ước quan hệ ứng xử trong gia đình và xã hội; quy ước về giao thông nông thôn, an ninh trật tự; quy ước về cơ chế, chính sách thăm hỏi người ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng... Qua đó, các thói quen, tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, đoàn kết, tương trợ nhau cùng tiến bộ. Ông Mè Văn Chịnh, Bí thư Chi bộ bản Thàn, xã Chiềng Pằn cho biết: Bản Thàn hiện có 1 đội văn nghệ, 2 đội bóng đá và bóng chuyền. Thời gian qua, Chi bộ, Ban Quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để duy trì và giữ vững 2 tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM, thời gian tới, xã Chiềng Pằn tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa bản. Vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Hoàng Giang (Đài PT-TH tỉnh)

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập