Thứ ba 12/09/2017 | 01:46:56
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

 Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo phát triển sản xuất, trong những năm qua phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La luôn đồng hành và triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ bà con nghèo vay làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ là cho vay theo nhu cầu, cán bộ tín dụng còn cùng các tổ, hội nâng cao nhận thức, hướng dẫn bà con sử dụng vốn hiệu quả để có thể bước qua cái nghèo bền vững. 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính Phủ đã được triển khai thực hiện đến 15/15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển chăn nuôi được 2.015 con ngựa, trâu, bò sinh sản kết hợp cày kéo. Trên 3.000 con con dê 2.664 con lợn sinh sản, đầu tư 122.000.000 đồng cho các hộ chăn nuôi gia cầm; 312.000.000 đồng đầu tư chăn nuôi thuỷ sản; đầu tư trồng mới và cải tạo được 321 ha rừng cây lấy gỗ, hàng trăm nghìn cây ăn quả các loại và hàng vạn ha lúa nước, hoa mầu đã làm thay đổi tập quán từ sản xuất 1 vụ lên 2 vụ/năm ở các xã vùng sâu, vùng cao, nâng giá trị trên 1 ha đất.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân vay vốn

Ông Lường Văn Phóng ở bản Mo, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn theo diện hộ nghèo để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ông đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn, đến nay gia đình ông đang có 4 con bò và 1 con trâu và cũng từ tiền bán bò ông đã có tiền để sửa sáng nhà cửa, vươn lên thoát nghèo. Ông Lường Văn Phóng chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia thuộc diện hộ nghèo, được tiếp cận vay vốn của ngân hàng chính sách. Tôi thấy thủ tục vay vốn rất là dễ dàng, thuận tiện. Tôi được cán bộ các tổ vay vốn hướng dẫn cụ thể cách làm hồ sơ, giấy tờ. Nhờ được vay vốn để phát triển chăn nuôi, gia đình tôi đã thoát được nghèo, gia đình rất cảm ơn Ngân hàng chính sách xã hội huyện”.

Chị Đào Thị Dịnh ở bản Thồng Phiêng, xã Chiềng Pằn cũng là 1 hộ được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Châu tạo điều kiện vay vốn theo nguồn giải quyết việc làm. Gia đình chị đã đầu tư xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Nhờ sự cần cù chăm chỉ, từ một hộ còn nhiều khó khăn, nay gia đình chị Dịnh đã sở hữu 200 gốc bưởi diễn, 40 gốc thanh long, gần 300 gốc xoài ghép và trại lợn hớn gần 100 con, giải quyết việc làm cho 4 lao động của gia đình. Đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trên 100 triệu/năm. Chị Dịnh nói: "Năm 2010 gia đình được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 20 triệu, cùng với số vốn của gia đình. Gia đình đã đâu tư xây dựng chuồng trại để nuôi lợn, ban đầu chỉ có 20 con. Nhưng đến nay gia đình đã phát triển được trại lợn lúc nào cũng duy trì trên dưới 100 con. Năm 2015, gia đình cũng tiếp tục vay thêm 50 triệu đề đầu tư phát triển cây ăn quả. Đến nay, một số diện tích bưởi và thanh long đã bắt đầu cho thu hoạch mỗi năm cũng được khoảng 20 triệu đồng, còn một số diện tích xoài bưởi mới trồng thì khoảng 2 năm nữa sẽ bắt đầu cho thu hoạch”.

Chị Đào Thị Dinh (bản Thồng Phiêng) giới thiệu vườn bưởi Diễn của gia đình từ nguồn vay giải quyết việc làm

Là xã biên giới của huyện Yên Châu, Xã Phiêng Khoài có số hộ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội nhiều nhất đến nay dư nợ toàn xã đã tăng 543 lần so với 10 năm về trước. Đến nay xã đã có 4/4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, toàn xã có 35 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đến 31/12/2012 là: 29.093 triệu đồng với 1.463 hộ còn dư nợ, gồm 08 chương trình cho vay. Tại các điểm giao dịch, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân, thu nợ trực tiếp đến từng người vay; công khai các chế độ, chính sách, công khai danh sách hộ gia đình được vay vốn và dư nợ từng chương trình vay; thông báo các quy định mới, lãi suất, mức vay của các chương trình tín dụng qua bảng thông tin giúp cho người dân hiểu rõ các quy định và nâng cao hiểu biết về từng chương trình tín dụng ưu đãi, đồng thời, để nhân dân giám sát việc giải ngân cho vay ngay tại điểm giao dịch. Đồng chí Vũ Thị Hoàn - Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nói: “Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Châu sẽ tiếp tục bán sát cái chiến lược phát triển của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Cũng như các chỉ tiêu kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đảng bộ huyện Yên Châu đã đề ra trong từng nhiệm kỳ. Thực hiện tham mưu đắc lực cho huyện chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mớigóp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững, Ngân hàng chính sách xã hội huyện chúng tôi sẽ ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho những hộ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo định hướng chăn nuôi đại gia súc và trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Trong 15 năm qua, đã có hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Châu vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Doanh số cho vay trong 15 năm đạt 724.662 triệu đồng. Một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn đó là: Cho vay hộ hộ nghèo là 370.000 triệu đồng; Cho vay hộ cận nghèo là 32.670 triệu đồng; Cho vay hộ mới thoát nghèo là 8.688 triệu đồng; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 6.324 triệu đồng. Tổng d­­ư nợ đến 31/8/2017 là 310.974 triệu đồng, tăng 301.007 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2002. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đẩy mạnh cho người dân tiếp cận với nguồn vốn giải quyết việc làm với doanh số cho vay 17.696 triệu đồng với 708 lượt hộ được vay vốn đã tạo được việc làm cho trên 1.407 lao động, 826 lượt HSSV được vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách phát triển chăn nuôi 

Ðể đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng nhanh nhất và sử dụng có hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Châu đã xây dựng mạng lưới, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện phương thức ủy thác cho vay. Tổng dư nợ uỷ thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội là 312.382 triệu đồng chiếm 99,6% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó qua Hội Phụ nữ là 93.567 triệu đồng; Hội Nông dân là 92.963 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh là 63.217 triệu đồng; Đoàn Thanh niên là 49.563 triệu đồng. Hiện tại có 14 điểm giao dịch của ngân hàng đặt tại trung tâm xã, với 270 tổ tiết kiệm, vay vốn thực hiện các giao dịch giải ngân, thu nợ, thu lãi công khai hóa các chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng, các chỉ tiêu kế hoạch ngay tại trụ sở UBND xã. Nhờ vậy mà tỷ lệ nợ quá hạn giảm chỉ chiếm 0,06%/tổng dư nợ cho vay ủy thác thông qua tổ chức Hội.

Cùng với những quy chuẩn hộ nghèo mới cùng các chính sách tín dụng mới được triển khai, những người dân nghèo ở huyện Yên Châu nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao biên giới sẽ có thêm những điều kiện phát triển kinh tế mới. Các chính sách mới sẽ được thẩm thấu hơn cùng với những nỗ lực của từng cán bộ nhân viên phòng giao dịch mà ngay từ đầu năm 2017 họ đã lượng hóa bằng mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10% so với năm 2016 và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06% trên tổng dư nợ.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với sự đầu tư đúng hướng nên các hộ nghèo, gia đình chính sách của huyện Yên Châu đã phát huy nguồn vốn vay vươn lên phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Trần Sơn

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập