Thứ năm 12/10/2017 | 10:04:50
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 10/10/2017, đoàn công tác của huyện làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Viêng Lán, do đồng chí Nguyễn Văn Điện - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm trưởng đoàn cùng với đoàn công tác của huyện đến làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Viêng Lán, để rà soát, đánh giá lại 14 tiêu chí, xã đã đăng ký hoàn thành trong năm 2017.

Đoàn công tác huyện Yên Châu làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Viêng Lán

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo tình hình công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Viêng Lán đã đạt được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành 2 đến 3 tiêu chí như: Tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí 02 về giao thông, tiêu chí 16 về văn hóa,….

Ban chỉ đạo xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và xin ý kiến của đoàn công tác như việc thực hiện tiêu chí 02, 10, 16 và một số tiêu chí khác,... Đoàn công tác, đề nghị xã tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu còn lại và yêu cầu đăng ký xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

                                                                    UBND xã Viêng lán

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập