Kết quả tìm kiếm

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
808/UBND-VP
02/07/2018

Công văn 

V/v Tham mưu nội dung trả lời phóng viên tạp chí Môi trường và sức khỏe

Download tại đây
809/UBND-TNMT
02/07/2018

Công văn 

V/v di chuyển đường điện GPMB phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch

Download tại đây
803/UBND-VP
29/06/2018

Công văn 

V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

(Tải biểu: Tại đây)

Download tại đây
801/UBND-VP
28/06/2018

Công văn 

Về việc rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018

Download tại đây
799/UBND-YT
26/06/2018

Công văn 

V/v Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
798/UBND-VP
26/06/2018

Công văn 

V/v phân công trình các nội dung tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
481/BC-UBND
22/06/2018

Báo cáo

Kết quả Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh

Download tại đây
482/BC-UBND
22/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của UBND tỉnh)

Download tại đây
794/UBND-TCKH
22/06/2018

Công văn

Về việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
792/UBND-VP
22/06/2018

Công văn

V/v khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
779/UBND-VP
20/06/2018

Công văn 

V/v đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Download tại đây
781/UBND-VP
20/06/2018

Công văn

Về việc cho phép thực hiện hoạt động từ thiện tại trường Tiểu học Nà Cài, xã Chiềng On

Download tại đây
123/KH-UBND
20/06/2018

Kế hoạch

Chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

(Tại phụ biểu: Tại đây)

Download tại đây
466/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
465/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
459/BC-UBND
19/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2017 - 2018 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Download tại đây
122/KH-UBND
19/06/2018

Kế hoạch

Triển khai thực hiện Chương trình hành động Theo quyết định 458/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 78 -KH/TU ngày 17.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Download tại đây
775/UBND-VP
19/06/2018

Công văn 

V/v tiếp thu, chỉnh sửa văn bản theo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Download tại đây
121/KH-UBND
19/06/2018

Kế hoạch

Triển khai Thực hiện Chương trình hành động theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 18.01.2018 của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 17.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

Download tại đây
775/UBND-VP
19/06/2018

Công văn 

V/v tiếp thu, chỉnh sửa văn bản theo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Download tại đây
 
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập