Kết quả tìm kiếm

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
1164/UBND-NV
21/09/2018

Công văn

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

Kèm theo Công văn số 1286/SNV-XDCQ&CTTN

Kèm theo Dự thảo Tờ trình sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 25 của UBND tỉnh

Kèm theo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 25 của UBND tỉnh

Download tại đây
680/BC-UBND
17/09/2018

Báo cáo

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch

Biểu kèm theo: Biểu 01Biểu 02

Download tại đây
682/BC-UBND
17/09/2018

Báo cáo

Tiến độ kinh phí thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La và đăng ký nhu cầu vốn năm 2019

Download tại đây
681/BC-UBND
17/09/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Châu

Biểu kèm theo

Download tại đây
1242/HD-SNV
14/09/2018

Hướng dẫn

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Quy trình điều động, biệt phái ccvc)

Download tại đây
1422/TB-SGTVT
14/09/2018

Thông báo

Công bố, niêm yết Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giao thông vận tải

Download tại đây
767/TB-TNMT
14/09/2018

Thông báo

Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Download tại đây
671/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Download tại đây
673/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện Chƣơng trình giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND từ năm 2016 đến tháng 7/2018

Download tại đây
157/TB-UBND
14/09/2018

Thông báo

Kết luận của đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp BCĐ diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lớn, có huy động nhiều lực lượng tham gia trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
677/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Download tại đây
80/BC-HĐND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả công tác tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 của HĐND huyện Yên Châu

Download tại đây
168/KH-UBND
14/09/2018

Kế hoạch

Thực hiện công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau biết chữ trên địa bàn huyện Yên Châu đến năm 2020

Biểu kèm theo

Download tại đây
151/TB-UBND
12/09/2018

Thông báo

Kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tại Phiên họp giao ban ngày 07/9/2018

Download tại đây
667/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

tải biểu kèm theo tại đây

Download tại đây
668/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Tình hình, kết quả công tác tôn giáo quý III năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018.

Download tại đây
669/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Download tại đây
854/QĐ-UBND
10/09/2018

Quyết định

Về việc phê duyệt danh sách các đội văn nghệ đang hoạt động ở các bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
665/BC-UBND
10/09/2018

Báo cáo

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị

Download tại đây
26/KH-BCĐ
10/09/2018

Kế hoạch

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Download tại đây
 
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập