Khác

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
40/BC-UBND
18/01/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2018

Download tại đây
01/BC-BCĐ
17/01/2018

Báo cáo

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tháng 01; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018

Download tại đây
32/BC-UBND
16/01/2018

Báo cáo

Công tác phát triển cây ăn quả năm 2017

Download tại đây
24/BC-UBND
15/01/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện quy trình các bước thực hiện từ điều chỉnh quy hoạch đến khi cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
25/BC-UBND
15/01/2018

Báo cáo

Về việc đầu tư xây dựng hạng mục : Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu

Download tại đây
18/BC-UBND
11/01/2018

Báo cáo

Tình hình phát triển cây chuối và định hướng phát triển cây chuối đến năm 2020

Download tại đây
20/BC-UBND
11/01/2018

Báo cáo

Thành lập các tổ thu gom rác tại khu vực nông thôn gắn với Chương trình nông thôn mới

Download tại đây
15/BC-UBND
10/01/2018

Báo cáo

Công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017

Download tại đây
16/BC-UBND
10/01/2018

Báo cáo

 Tình hình lập, phê duyệt, công bố công khai và thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Download tại đây
11/BC-UBND
09/01/2018

Báo cáo

Tổng hợp dự án: Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu

Download tại đây
07/BC-UBND
05/01/2018

Báo cáo

Kết quả thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm theo nội dung UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện

Download tại đây
06/BC-UBND
05/01/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đến ngày 31/12/2017 - huyện Yên Châu

Download tại đây
01/BC-UBND
02/01/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Download tại đây
810/BC-UBND
29/12/2017

Báo cáo

Tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện Yên Châu theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Download tại đây
806/BC-UBND
29/12/2017

Báo cáo

Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; tình hình phát triển cây ăn quả trên đất dốc gắn với đánh giá các mô hình kinh tế tiêu biểu năm 2017

Download tại đây
804/BC-UBND
29/12/2017

Báo cáo

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp, nông thôn năm 2017, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018

Download tại đây
798/BC-UBND
27/12/2017

Báo cáo

Công tác tuyên truyền thực hiện phương án phân chia sản phẩm, ký kết hợp đồng góp giá trị quyền sử dụng đất trồng cây cao su trên địa bàn các xã: Chiềng Pằn, Chiềng Hặc, Viêng Lán

Download tại đây
795/BC-UBND
26/12/2017

Báo cáo

Công tác tuyển dụng, đánh giá, phân loại nâng bậc lương, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Download tại đây
794/BC-UBND
26/12/2017

Báo cáo

Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị tại UBND huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
793/BC-UBND
26/12/2017

Báo cáo

Thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập