Khác

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
481/BC-UBND
22/06/2018

Báo cáo

Kết quả Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh

Download tại đây
466/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
465/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
459/BC-UBND
19/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2017 - 2018 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Download tại đây
399/BC-UBND
28/05/2018

Báo cáo

Số liệu về phát triển chính phủ điện tử quý II/2018

Download tại đây
393/BC-UBND
25/05/2018

Báo cáo

Tình hình triển khai thực hiện các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
392/BC-UBND
24/05/2018

Báo cáo

Rà soát danh mục dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
391/BC-UBND
24/05/2018

Báo cáo

Mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2018

Download tại đây
390/BC-UBND
23/05/2018

Báo cáo

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018

Download tại đây
386/BC-UBND
21/05/2018

Báo cáo

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018

Download tại đây
381/BC-UBND
19/05/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2018

Download tại đây
382/BC-UBND
19/05/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018

Download tại đây
317/BC-UBND
18/04/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018

Download tại đây
272/BC-UBND
26/03/2018

Báo cáo

Tiến độ triển khai Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

Download tại đây
273/BC-UBND
26/03/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
10/BC-BCĐ
20/03/2018

Báo cáo

Kết qủa rà soát, giải quyết đối với các trường hợp học viên trốn, về chữa bệnh quá thời hạn quy định

Download tại đây
255/BC-UBND
19/03/2018

Báo cáo

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Yên Châu quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Download tại đây
249/BC-UBND
16/03/2018

Báo cáo

Tình hình triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Download tại đây
251/BC-UBND
16/03/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh qúy I/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2018

Download tại đây
248/BC-UBND
16/03/2018

Báo cáo

Số liệu hiện trạng rừng huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập