Khác

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
671/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Download tại đây
673/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện Chƣơng trình giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND từ năm 2016 đến tháng 7/2018

Download tại đây
677/BC-UBND
14/09/2018

Báo cáo

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Download tại đây
80/BC-HĐND
14/09/2018

Báo cáo

Kết quả công tác tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 của HĐND huyện Yên Châu

Download tại đây
667/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh

tải biểu kèm theo tại đây

Download tại đây
668/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Tình hình, kết quả công tác tôn giáo quý III năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018.

Download tại đây
669/BC-UBND
11/09/2018

Báo cáo

Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Download tại đây
665/BC-UBND
10/09/2018

Báo cáo

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị

Download tại đây
666/BC-UBND
10/09/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện năm 2016 - 2017

Kèm theo: Biểu 666(1)biểu 666(2)

Download tại đây
664/BC-UBND
10/09/2018

Báo cáo

Tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019

Biểu kèm theo: 664(1)664(2)

Download tại đây
655/BC-UBND
06/09/2018

Báo cáo

Về việc cử cán bộ, công chức đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

Download tại đây
627/BC-UBND
28/08/2018

Báo cáo

 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội tháng 8 năm 2018.

Download tại đây
481/BC-UBND
22/06/2018

Báo cáo

Kết quả Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh

Download tại đây
466/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
465/BC-UBND
20/06/2018

Báo cáo

Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện khóa XX

Download tại đây
459/BC-UBND
19/06/2018

Báo cáo

Kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2017 - 2018 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Download tại đây
399/BC-UBND
28/05/2018

Báo cáo

Số liệu về phát triển chính phủ điện tử quý II/2018

Download tại đây
393/BC-UBND
25/05/2018

Báo cáo

Tình hình triển khai thực hiện các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
392/BC-UBND
24/05/2018

Báo cáo

Rà soát danh mục dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
391/BC-UBND
24/05/2018

Báo cáo

Mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2018

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập