Khác

Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
583/BC-UBND
05/10/2017

Báo cáo

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ước thực hiện năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Tải phụ lục đính kèm tại đây

Download tại đây
331/BC-UBND
05/06/2017

Báo cáo

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017

Download tại đây
109/BC-UBND
08/03/2017

Báo cáo

 Số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo của từng dân tộc trên địa bàn huyện Yên Châu

(tải biểu tổng hợp tại đây)

Download tại đây
39/BC-UBND
06/02/2017

Báo cáo

Kết quả kiện toàn, tổ chức hoạt động bản Cung Giao Thông, xã Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu

Download tại đây
01/BC-HĐPH
03/01/2017

Báo cáo

Tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Download tại đây
355/BC-UBND
09/08/2016

Báo cáo 

Kết quả thực hiện trồng cây ăn quả năm 2016

Download tại đây
280/BC-UBND
05/07/2016

Báo cáo

Tình hình công tác thi đua, khen thưởng đối với nông dân

Download tại đây
272/BC-UBND
30/06/2016

Báo cáo

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Download tại đây
635/BC-UBND
31/12/2015

Báo cáo

 Kết quả tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2015

Download tại đây
514/BC-UBND
30/10/2015

Báo cáo

Công tác cải cách hành chính năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Download tại đây
09/BC-BCĐ
20/10/2015

Báo cáo

Kết quả tổ chức Liên hoan bản, tiểu khu văn hóa tiêu biểu huyện Yên Châu lần thứ IV - năm 2015

Download tại đây
 
Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập