Chỉ thị

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
03/CT-UBND
05/02/2018

Chỉ thị

V/v Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018

Download tại đây
02/CT-UBND
05/02/2018

Chỉ thị

V/v Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

Download tại đây
01/CT-UBND
11/01/2018

Chỉ thị 

Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Download tại đây
27/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện

Download tại đây
25/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

V/v sửa đổi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND huyện về phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018

Download tại đây
22/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
28/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Download tại đây
24/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018

Download tại đây
21/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

V/v thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Download tại đây
30/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Download tại đây
29/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018

Download tại đây
07/CT-UBND
20/12/2017

Chỉ thị 

Về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng năm 2018

Download tại đây
06/NQ-HĐND
29/06/2017

Nghị quyết

Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, giai đoạn 2016 - 2025

Download tại đây
05/NQ-HĐND
29/06/2017

Nghị quyết

Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỷ lệ 1/2000, giai đoạn 2015 - 2025

Download tại đây
04/NQ-HĐND
29/06/2017

Nghị quyết

Về việc phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018 (phụ lục kèm theo)

Download tại đây
01/CT-UBND
13/01/2017

Chỉ thị

Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Download tại đây
54/NQ-HĐND
23/12/2016

Nghị quyết

Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017

Download tại đây
58/NQ-HĐND
23/12/2016

Nghị quyết 

V/v bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download tại đây
56/NQ-HĐND
23/12/2016

Nghị quyết

Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 2 và thứ 3) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

Download tại đây
52/NQ-HDND
23/12/2016

Nghị quyết

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập