Chỉ thị Nghị quyết

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
16/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download tại đây
14/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri

Download tại đây
13/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Download tại đây
12/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện

Download tại đây
11/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
10/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018                            

Download tại đây
09/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn huyện Yên Châu

Download tại đây
08/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp)

Download tại đây
06/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018

Download tại đây
05/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh (số dư dự toán) nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018

Download tại đây
04/NQ-HĐND
28/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019

Download tại đây
15/NQ-HĐND
26/06/2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download tại đây
03/CT-UBND
05/02/2018

Chỉ thị

V/v Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018

Download tại đây
02/CT-UBND
05/02/2018

Chỉ thị

V/v Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

Download tại đây
01/CT-UBND
11/01/2018

Chỉ thị 

Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Download tại đây
27/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện

Download tại đây
25/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

V/v sửa đổi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND huyện về phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018

Download tại đây
22/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
28/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Download tại đây
24/NQ-HĐND
20/12/2017

Nghị quyết

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập