Công văn

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
1448/UBND-VP
13/12/2017

Công văn

V/v Đôn đốc bổ sung nội dung đánh giá công tác năm, thống nhất số liệu đối với các văn bản trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Download tại đây
1429/UBND-VP
11/12/2017

Công văn

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 19 của UBND huyện khóa XX

Download tại đây
1430/UBND-VP
11/12/2017

Công văn

V/v Phân công trình các nội dung tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện

Download tại đây
1417/UBND-NV
07/12/2017

Công văn 

V/v phối hợp giải quyết, thống nhất khu vực giáp ranh giữa bản Bó Hin, xã Chiềng Tương và bản Phách, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Download tại đây
1410/UBND-NV
07/12/2017

Công văn

V/v triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách năm 2017

Download tại đây
1421/UBND-NV
07/12/2017

Công văn

Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến năm 2017

Download tại đây
1413/UBND-NV
07/12/2017

Công văn

Đôn đốc thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

Download tại đây
1382/UBND-VP
30/11/2017

Công văn

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng cuối năm 2017

Download tại đây
1346/UBND-CA
21/11/2017

Công văn

Về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Download tại đây
1323/UBND-NV
15/11/2017

Công văn

Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (tải phụ biểu tại đây)

Download tại đây
1312/UBND-NV
13/11/2017

Công văn 

V/v Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

Download tại đây
1317/UBND-VP
13/11/2017

Công văn

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 18 của UBND huyện khóa XX

Download tại đây
1289/UBND-TP
07/11/2017

Công văn

V/v Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp tảo hôn

Download tại đây
1279/UBND-BBT
03/11/2017

Công văn

V/v Cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện

Download tại đây
1248/UBND-VP
30/10/2017

Công văn

V/v giao chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Download tại đây
517/TCKH
18/10/2017

Công văn

Về việc nhắc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016 và Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017

Download tại đây
1199/UBNDVP
16/10/2017

Công  văn

Về việc thay đổi hòm thư điện tử

Download tại đây
1193/UBND-VP
13/10/2017

Công văn

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri phục vụ giám sát của Thường trực HĐND huyện

Download tại đây
1177/UBND-VP
10/10/2017

Công văn

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phên họp thứ 17 UBND huyện khóa xx

Download tại đây
1185/UBND-VP
10/10/2017

Công văn

V/v rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND huyện

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập