Công văn

Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
1199/UBNDVP
16/10/2017

Công  văn

Về việc thay đổi hòm thư điện tử

Download tại đây
1193/UBND-VP
13/10/2017

Công văn

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri phục vụ giám sát của Thường trực HĐND huyện

Download tại đây
1177/UBND-VP
10/10/2017

Công văn

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phên họp thứ 17 UBND huyện khóa xx

Download tại đây
1185/UBND-VP
10/10/2017

Công văn

V/v rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND huyện

Download tại đây
1173/UBND-VP
07/10/2017

Công văn 

Giao chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

Download tại đây
468/TCKH
26/09/2017

Công văn

Về việc nhắc nộp Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan đơn vị               

Download tại đây
1138/UBND-TC-KH
26/09/2017

Công văn 

Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

Download tại đây
1133/UBND-TCKH
26/09/2017

Công văn

V/v giao thực hiện chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch trên địa bàn

Download tại đây
1124/UBND-VP
25/09/2017

Công văn

V/v báo cáo kết quả thi hành án hành chính

Download tại đây
1075/UBND-VP
13/09/2017

Công văn

Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 16 UBND huyện

Download tại đây
1068/UBND-NV
12/09/2017

Công văn

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện Yên Châu

Download tại đây
944/UBND-NV
17/08/2017

Công văn

Đôn đốc thực hiện công văn 594/UBND-NV ngày 23/5/2017

Download tại đây
906/UBND-TP
07/08/2017

Công văn

 Về việc hướng dãn tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Download tại đây
903/UBND-TP
07/08/2017

Công văn

Về việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cấp tỉnh

Download tại đây
851/UBND-TCKH
21/07/2017

Công văn

Về việc tăng cường quản lý phí, lệ phí trên địa bàn huyện

Download tại đây
803/UBND-TP
10/07/2017

Công văn 

V/v Hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính và báo cáo kết quả rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính

 

Download tại đây
784/UBND-TCKH
03/07/2017

Công văn

V/v thanh toán cho cán bộ, viên chức Nghị định 116/2010/NĐ-CP; Nghị định 61/NĐ-CP; Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 64/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Download tại đây
780/UBND-TCKH
30/06/2017

Công văn

V/v phê duyệt phương án điều hành ngân sách huyện quý III năm 2017

Download tại đây
679/UBND-TCKH
08/06/2017

Công văn

Thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú và quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn

Download tại đây
646/UBND-VP
30/05/2017

Công văn

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Ngày hội hái Xoài huyện yên Châu lần thứ I, năm 2017

Download tại đây
 
Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập