Công văn

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
808/UBND-VP
02/07/2018

Công văn 

V/v Tham mưu nội dung trả lời phóng viên tạp chí Môi trường và sức khỏe

Download tại đây
809/UBND-TNMT
02/07/2018

Công văn 

V/v di chuyển đường điện GPMB phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch

Download tại đây
799/UBND-YT
26/06/2018

Công văn 

V/v Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
798/UBND-VP
26/06/2018

Công văn 

V/v phân công trình các nội dung tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
794/UBND-TCKH
22/06/2018

Công văn

Về việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
792/UBND-VP
22/06/2018

Công văn

V/v khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
779/UBND-VP
20/06/2018

Công văn 

V/v đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Download tại đây
781/UBND-VP
20/06/2018

Công văn

Về việc cho phép thực hiện hoạt động từ thiện tại trường Tiểu học Nà Cài, xã Chiềng On

Download tại đây
775/UBND-VP
19/06/2018

Công văn 

V/v tiếp thu, chỉnh sửa văn bản theo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Download tại đây
775/UBND-VP
19/06/2018

Công văn 

V/v tiếp thu, chỉnh sửa văn bản theo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Download tại đây
763/UBND-LĐTBXH
18/06/2018

Công văn 

V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Download tại đây
756/UBND-VP
14/06/2018

Công văn 

V/v Giao chuẩn bị nội dung phục vụ công tác quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương

Download tại đây
747/UBND-TCKH
13/06/2018

Công văn 

Về việc cho phép Trung tâm Y tế huyện sử dụng kinh phí năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018 để thanh toán tiền hỗ trợ tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
749/UBND-VP
13/06/2018

Công văn 

V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện

Download tại đây
744/UBND-VP
13/06/2018

Công văn 

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 25 - UBND huyện khóa XX

Download tại đây
739/UBND-VP
12/06/2018

Công văn 

V/v tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
742/UBND-VP
12/06/2018

Công văn

V/v Giao chuẩn bị nội dung phục vụ công tác quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương

Download tại đây
724/UBND-VP
07/06/2018

Công văn 

V/v đôn đốc gửi văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Download tại đây
719/UBND-KTHT
06/06/2018

Công văn 

V/v chống bán phá giá và đảm bảo nguồn hàng phục vụ kế hoạch xuất khẩu Xoài năm 2018

Download tại đây
712/UBND-VP
05/06/2018

Công văn 

Về việc đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian tổ chức 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và Ngày hội xoài huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập