Kế hoạch

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
123/KH-UBND
20/06/2018

Kế hoạch

Chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

(Tại phụ biểu: Tại đây)

Download tại đây
122/KH-UBND
19/06/2018

Kế hoạch

Triển khai thực hiện Chương trình hành động Theo quyết định 458/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 78 -KH/TU ngày 17.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Download tại đây
121/KH-UBND
19/06/2018

Kế hoạch

Triển khai Thực hiện Chương trình hành động theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 18.01.2018 của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 17.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

Download tại đây
119/KH-UBND
18/06/2018

Kế hoạch

Hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
116/KH-UBND
05/06/2018

Kế hoạch

Triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp

Download tại đây
114/KH-UBND
05/06/2018

Kế hoạch

Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019

(Tải biểu: Tại đây)

Download tại đây
112/KH-UBND
04/06/2018

Kế hoạch

Hỗ trợ các mô hình HTX kiểu mới thuộc lĩnh vực rau, củ, quả, thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

(Tải biểu: Tại đây)

Download tại đây
23/KH-BCĐ
04/06/2018

Kế hoạch

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018

Download tại đây
113/KH-UBND
04/06/2018

Kế hoạch

Tổ chức tháng hành động, chống ma túy năm 2018

Download tại đây
109/KH-UBND
29/05/2018

Kế hoạch

Tổ chức “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2018

Download tại đây
108/KH-UBND
29/05/2018

Kế hoạch

Phòng, chống mại dâm năm 2018

Download tại đây
106/KH-UBND
25/05/2018

Kế hoạch

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
107/KH-UBND
25/05/2018

Kế hoạch

Kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La

Download tại đây
105/KH-UBND
18/05/2018

Kế hoạch

Tổng kết năm học 2017 - 2018 và tổ chức các hoạt động hè năm 2018

Download tại đây
104/KH-UBND
16/05/2018

Kế hoạch

Phối hợp chỉ đạo, tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

Download tại đây
103/KH-UBND
16/05/2018

Kế hoạch

Kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
100/KH-UBND
14/05/2018

Kế hoạch

Tổ chức các điểm bán xoài Yên Châu trên địa bàn huyện

Download tại đây
101/KH-UBND
14/05/2018

Kế hoạch

Đánh giá mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT

Download tại đây
10/KH-UBND
09/05/2018

Kế hoạch

Triển khai các hoạt động can thiệp giảm thiểu "mất cân bằng giới tính khi sinh " trên địa bàn huyện năm 2018

Download tại đây
97/KH-UBND
07/05/2018

Kế hoạch

Tổ chức phát động trồng cây phân tán nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018)

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập