Kế hoạch

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
46/KH-UBND
12/02/2018

Kế hoạch

Triển khai thực hiện việc thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
44/KH-UBND
09/02/2018

Kế hoạch

Triển khai tháng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
41/KH-UBND
08/02/2018

Kế hoạch

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Download tại đây
32/KH-UBND
05/02/2018

Kế hoạch

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Download tại đây
28/KH-UBND
25/01/2018

Kế hoạch

Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
27/KH-UBND
24/01/2018

Kế hoạch

 Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018

Download tại đây
25/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Thực hiện công tác giám định Tư Pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
24/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

 Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
23/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Download tại đây
21/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Download tại đây
22/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
20/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Download tại đây
19/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2018

Download tại đây
18/KH-UBND
22/01/2018

Kế hoạch

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Download tại đây
17/KH-UBND
18/01/2018

Kế hoạch 

 Phát đông phong trào toàn dân làm thủy lợi mùa khô năm 2017-2018

Download tại đây
16/KH-UBND
18/01/2018

Kế hoạch

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gắn với công tác cải các hành chính giai đoạn 2018-2022

Download tại đây
15/KH-UBND
17/01/2018

Kế  hoạch

Tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" năm 2018

Download tại đây
14/KH-UBND
17/01/2018

Kế hoạch

Tuyển dụng lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người thuộc các dân tộc Khơ Mú, Sinh Mun trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021 theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

Download tại đây
13/KH-UBND
16/01/2018

Kế hoạch

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
12/KH-UBND
16/01/2018

Kế hoạch

Phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ, ảnh tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”  tại huyện Yên Châu, năm 2018

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập