Kế hoạch

Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
192/KH-UBND
13/10/2017

Kế hoạch

Triển khai thực hiện đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
189/KH-UBND
05/10/2017

Kế hoạch

Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Download tại đây
175/KH-UBND
13/09/2017

Kế hoạch

Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu

Download tại đây
166/KH-UBND
24/08/2017

Kế hoạch

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2017 - 2020

Download tại đây
165/KH-UBND
22/08/2017

Kế hoạch

Tổ chức biểu diễn văn nghệ Kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)

Download tại đây
163/KH-UBND
22/08/2017

Kế hoạch

Triển khai phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
161/KH-UBND
17/08/2017

Kế hoạch

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Download tại đây
157/KH-UBND
10/08/2017

Kế hoạch

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
156/KH-UB
07/08/2017

Kế hoạch

Tổ chức triển khai Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Download tại đây
147/KH-UB
23/07/2017

Kế hoạch 

Về việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Download tại đây
121/KH-UBND
09/06/2017

Kế hoạch

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (07/5/1959 – 07/5/2019)

Download tại đây
115/KH-UBND
06/06/2017

Kế hoạch

Tổ chức phong trào thi đua “Yên Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020

Download tại đây
93/KH-UBND
27/04/2017

Kế hoạch

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Download tại đây
59/KH-UBND
27/03/2017

Kế hoạch

Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Download tại đây
52/KH-UBND
20/03/2017

Kế hoạch

Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng phần mềm HOTICH.VN, nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực năm 2017

Download tại đây
33/KH-UBND
23/02/2017

Kế hoạch 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016; Triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017

Download tại đây
15/KH-UBND
20/02/2017

Kế hoạch

Triển khai, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2017

Download tại đây
31/KH-UBND
20/02/2017

Kế hoạch

Lập quy hoạch chi tiết và tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng các điểm dân cư năm 2017

Download tại đây
21/KH-UBND
23/01/2017

Kế hoạch

Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2017

Download tại đây
20/KH-UBND
23/01/2017

Kế hoạch

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Download tại đây
 
Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập