Quyết định

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
1462/QĐ-HĐĐG
07/12/2017

Quyết định

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Yên Châu

Download tại đây
1453/QĐ-UBND
06/12/2017

Quyết định

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Yên Châu 

Download tại đây
1430/QĐ-UBND
05/12/2017

Quyết định

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Download tại đây
1356/QĐ-UBND
20/11/2017

Quyết định

Về việc ban hành các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng

Download tại đây
1237/QĐ-UBND
01/11/2017

Quyết định 

Về việc thành lập hội đồng đánh giá, tổ công tác phụ trách các xã, tổ thư ký giúp việc hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bản, tiểu khu liên quan đến tệ nạn ma túy năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
1223/QĐ-UBND
30/10/2017

Quyết định

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở UBND xã Phiêng Khoài cũ; đất khu trung tâm xã Chiềng Đông huyện Yên Châu

Download tại đây
1202/QĐ-UBND
23/10/2017

Quyết định

Thành lập tổ công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất các tuyến đường trên địa bàn huyện Yên Châu

 

Download tại đây
1132/QĐ-UBND
10/10/2017

Quyết định

Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh năm 2017  

Download tại đây
1117/QĐ-UBND
04/10/2017

Quyết định

Về việc bàn giao công trình: Nhà hội trường Trung tâm huyện cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện quản lý, sử dụng

Download tại đây
10/QĐ-HĐND
02/10/2017

Quyết định

Về việc thành lập đoàn giám sát việc mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2015 - 2016

Download tại đây
1044/QĐ-UBND
22/09/2017

Quyết định

Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu

Download tại đây
954/QĐ-UBND
05/09/2017

Quyết định

Về việc giao nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Download tại đây
940/QĐ-UBND
28/08/2017

Quyết định

Khen thưởng Hội nghị biểu dương, gương Cựu chiến binh điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2016

Download tại đây
939/QĐ-UBND
28/08/2017

Quyết định

Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (chuyên án 717YC)

Download tại đây
2119/QĐ-UBND
03/08/2017

Quyết định 

Về việc khen thưởng thành tích năm học 2016 - 2017 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu

Download tại đây
794/QĐ-UBND
28/07/2017

Quyết định

Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

Tải bản đầy đủ

 

Download tại đây
789/QĐ-UBND
27/07/2017

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm học 2016-2017 (tải danh sách kèm theo)

Download tại đây
715/QĐ-UBND
14/07/2017

Quyết định

Khen thưởng thành tích trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012-2017

Download tại đây
705/QĐ-UBND
12/07/2017

Quyết định

Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Download tại đây
690/QĐ-UBND
07/07/2017

Quyết định

Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập