Quyết định

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
112/QĐ-UBND
06/02/2018

Quyết định

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công

Download tại đây
72/QĐ-UBND
25/01/2018

Quyết định

V/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2018

Download tại đây
68/QĐ-UBND
24/01/2018

Quyết định

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 huyện Yên Châu

Download tại đây
67/QĐ-UBND
24/01/2018

Quyết định

Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
01/QĐ-HĐND
16/01/2018

Quyết định

Thành lập đoàn khảo sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và các ban của HĐND các xã, thị trấn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Download tại đây
28/QĐ-UBND
10/01/2018

Quyết định

Thành lập Tổ công tác thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
27/QĐ-UBND
10/01/2018

Quyết định

Thành lập Tổ công tác rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
26/QĐ-UBND
10/01/2018

Quyết định

Thành lập Tổ công tác thực hiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Download tại đây
23/QĐ-UBND
08/01/2018

Quyết định 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Yên Châu ban hành hết lực thi hành

Download tại đây
05/QĐ-UBND
04/01/2018

Quyết định

Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ cấp huyện năm 2017

Download tại đây
02/QĐ-UBND
02/01/2018

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2017

Download tại đây
1587/QĐ-UBND
29/12/2017

Quyết định

V/v Ban hành chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện Yên Châu

Download tại đây
1515/QĐ-UBND
20/12/2017

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương

Download tại đây
1482/QĐ-UBND
11/12/2017

Quyết định

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

Download tại đây
1462/QĐ-HĐĐG
07/12/2017

Quyết định

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Yên Châu

Download tại đây
1453/QĐ-UBND
06/12/2017

Quyết định

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Yên Châu 

Download tại đây
1430/QĐ-UBND
05/12/2017

Quyết định

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Download tại đây
1356/QĐ-UBND
20/11/2017

Quyết định

Về việc ban hành các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng

Download tại đây
1237/QĐ-UBND
01/11/2017

Quyết định 

Về việc thành lập hội đồng đánh giá, tổ công tác phụ trách các xã, tổ thư ký giúp việc hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bản, tiểu khu liên quan đến tệ nạn ma túy năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Châu

Download tại đây
1223/QĐ-UBND
30/10/2017

Quyết định

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở UBND xã Phiêng Khoài cũ; đất khu trung tâm xã Chiềng Đông huyện Yên Châu

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

KQ giải quyết tại một cửa hiện đại

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập