Văn bản - QPPL

Thông tin văn bản
x
Hình thức ban hành
Cơ quan ban hành
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Văn bản đính kèm
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
01/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
02/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
03/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
04/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
05/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
06/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
07/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
08/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
09/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
10/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội Vụ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
11/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
12/2017/QĐ-UBND
18/12/2017

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Download tại đây
01/2017/NQ-HĐND
29/06/2017

Nghị quyết

Về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Download tại đây
01/2017/TT-UBDT
10/05/2017

Thông tư

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2(chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Download tại đây
02/2016/NQ-HĐND
23/12/2016

Nghị quyết

V/v Thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tê - Xã hội năm 2017

Download tại đây
08/2016/NQ-HĐND
03/08/2016

Nghị quyết

Về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học cơ sở để phục vụ học sinh thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh

Download tại đây
07/2016/NQ-HĐND
03/08/2016

Nghị quyết 

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh

Download tại đây
49/2015/QĐ-TTg
14/10/2015

Quyết định

Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm và làm nhiệm vụ quốc tế (Hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg)

Download tại đây
31/2013/NĐ-CP
08/04/2013

Nghị định

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

Download tại đây
 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập