Thứ hai 09/10/2017 | 09:58:09
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Sáng ngày 02/10/1017, UBND huyện Yên Châu tổ chức Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Dự và hưởng ứng Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cùng các em học sinh các đơn vị trường học.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và phát động tuần lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và phát động tuần lễ. Với chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân; Học tập để phát triển quê hương đất nước; Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao; Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển”.

Các em học sinh tham dự lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời; xây dựng xã hội học tập để dần dần từng bước làm thay đổi nhận thức của mọi người; mỗi người không ngừng hoàn thiện nhân cách bản thân để có một xã hội tốt đẹp hơn, đáp ứng ngày càng cao cho thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Các cơ quan đơn vị, trường học các trung tâm học tập cộng đồng hãy khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh cho mọi người có nhu cầu khai thác thông tin, các thầy, cô phải dạy các em hàng ngày có những suy nghĩ lành mạnh, hàng ngày làm những việc tốt,… để từ đó các em học sinh có thói quen tốt. Các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tuyên dương các gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học, chăm lo phát triển và tổ chức nhiều hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hoàng Trang

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập