CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1DT
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:12
2DT
Ngày bắt đầu: 02/11/2021
Ngày kết thúc: 06/11/2021
Lượt xem:20
3DT
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 03/11/2021
Lượt xem:10
4DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:18
5DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:16
6DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:20
7DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:24
8DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:18
9DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:20
10DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:32
1138/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:30
12150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:50
1304/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:58
14DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:52
15249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:48
162279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:44
172131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:58
1801-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:60
191915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:48
201902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:68
123
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 3,964
  • Tất cả: 671,442
Đăng nhập