CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1DT
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:7
2913/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:9
3DT
Ngày bắt đầu: 16/05/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023
Lượt xem:6
430/VHTT
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:14
5828/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 28/04/2023
Lượt xem:9
6DT
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 25/04/2023
Lượt xem:11
739/KTHT
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 25/04/2023
Lượt xem:9
825/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 09/03/2023
Lượt xem:53
9DT
Ngày bắt đầu: 06/12/2022
Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lượt xem:24
102368/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 07/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:27
11100/VHTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lượt xem:20
12142/KTHT
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 26/10/2022
Lượt xem:31
13DT
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:34
142017/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:31
152601/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:23
16DT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:42
17118/PNV
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/08/2022
Lượt xem:22
18DT
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 22/06/2022
Lượt xem:47
19DT
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:42
2029/TTTT-VH
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:58
21DT
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:74
2219/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2022
Ngày kết thúc: 10/03/2022
Lượt xem:65
2323/PNV
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 27/02/2022
Lượt xem:77
2423/DT
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:60
25241/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:58
26DT
Ngày bắt đầu: 05/01/2022
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:66
27DT Tết nguyên đán
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:63
28DT ngày lễ lớn
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:64
29DT
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:76
30DT
Ngày bắt đầu: 02/11/2021
Ngày kết thúc: 06/11/2021
Lượt xem:79
31DT
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 03/11/2021
Lượt xem:58
32DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:87
33DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:68
34DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:64
35DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:77
36DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:59
37DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:71
38DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:79
3938/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:90
40150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:103
4104/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:105
42DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:93
43249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:93
442279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:85
452131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:96
4601-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:103
471915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:84
481902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:93
49839/SCT-QLNL
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:103
50DT
Ngày bắt đầu: 06/05/2020
Ngày kết thúc: 11/06/2020
Lượt xem:100
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 897
  • Trong tuần: 5,640
  • Tất cả: 1,155,894
Đăng nhập