CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12368/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 07/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:2
2100/VHTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lượt xem:4
3142/KTHT
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 26/10/2022
Lượt xem:5
4DT
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:7
52017/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:7
62601/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:0
7DT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:18
8118/PNV
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/08/2022
Lượt xem:2
9DT
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 22/06/2022
Lượt xem:18
10DT
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:18
1129/TTTT-VH
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:33
12DT
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:38
1319/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2022
Ngày kết thúc: 10/03/2022
Lượt xem:36
1423/PNV
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 27/02/2022
Lượt xem:55
1523/DT
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:37
16241/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:34
17DT
Ngày bắt đầu: 05/01/2022
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:43
18DT Tết nguyên đán
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:40
19DT ngày lễ lớn
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:36
20DT
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:44
21DT
Ngày bắt đầu: 02/11/2021
Ngày kết thúc: 06/11/2021
Lượt xem:56
22DT
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 03/11/2021
Lượt xem:36
23DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:56
24DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:42
25DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:40
26DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:53
27DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:39
28DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:46
29DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:56
3038/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:61
31150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:78
3204/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:82
33DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:73
34249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:73
352279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:59
362131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:73
3701-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:79
381915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:61
391902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:76
40839/SCT-QLNL
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:76
41DT
Ngày bắt đầu: 06/05/2020
Ngày kết thúc: 11/06/2020
Lượt xem:81
42 892/UBND-YT
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 02/06/2020
Lượt xem:81
43DT
Ngày bắt đầu: 16/04/2020
Ngày kết thúc: 21/04/2020
Lượt xem:93
44DT
Ngày bắt đầu: 15/04/2020
Ngày kết thúc: 17/04/2020
Lượt xem:105
45/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Ngày kết thúc: 04/01/2020
Lượt xem:112
46/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 03/01/2020
Lượt xem:111
47 1860/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:186
48DT
Ngày bắt đầu: 25/12/2019
Ngày kết thúc: 28/12/2019
Lượt xem:100
49DT
Ngày bắt đầu: 17/12/2019
Ngày kết thúc: 18/12/2019
Lượt xem:102
50113/VHTT
Ngày bắt đầu: 06/11/2019
Ngày kết thúc: 15/11/2019
Lượt xem:116
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 1,917
  • Tất cả: 920,720
Đăng nhập