CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
138/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:2
2150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:26
304/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:32
4DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:22
52279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:18
62131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:34
71915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:24
801-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:36
9249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:30
101902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:40
11DT
Ngày bắt đầu: 06/05/2020
Ngày kết thúc: 11/06/2020
Lượt xem:44
12839/SCT-QLNL
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:38
13 892/UBND-YT
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 02/06/2020
Lượt xem:36
14DT
Ngày bắt đầu: 16/04/2020
Ngày kết thúc: 21/04/2020
Lượt xem:52
15DT
Ngày bắt đầu: 15/04/2020
Ngày kết thúc: 17/04/2020
Lượt xem:70
16/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Ngày kết thúc: 04/01/2020
Lượt xem:78
17/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 03/01/2020
Lượt xem:68
18DT
Ngày bắt đầu: 25/12/2019
Ngày kết thúc: 28/12/2019
Lượt xem:72
19DT
Ngày bắt đầu: 17/12/2019
Ngày kết thúc: 18/12/2019
Lượt xem:70
20113/VHTT
Ngày bắt đầu: 06/11/2019
Ngày kết thúc: 15/11/2019
Lượt xem:82
21 1190/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:116
22104/TCKH
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 09/07/2019
Lượt xem:130
23 1860/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:152
24921/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 20/06/2019
Ngày kết thúc: 21/06/2019
Lượt xem:170
25697/STTTT
Ngày bắt đầu: 11/06/2019
Ngày kết thúc: 10/07/2019
Lượt xem:180
2628/KTHT
Ngày bắt đầu: 31/05/2019
Ngày kết thúc: 06/06/2019
Lượt xem:150
27775/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 29/05/2019
Ngày kết thúc: 10/06/2019
Lượt xem:162
2830/VP
Ngày bắt đầu: 13/05/2019
Ngày kết thúc: 14/05/2019
Lượt xem:158
29636/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 07/05/2019
Ngày kết thúc: 15/05/2019
Lượt xem:158
30585 /UBND-NV
Ngày bắt đầu: 26/04/2019
Ngày kết thúc: 06/05/2019
Lượt xem:204
31517/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 18/04/2019
Ngày kết thúc: 19/04/2019
Lượt xem:165
3285/NV
Ngày bắt đầu: 11/04/2019
Ngày kết thúc: 16/04/2019
Lượt xem:180
3325/NV
Ngày bắt đầu: 20/03/2019
Ngày kết thúc: 27/03/2019
Lượt xem:205
34838/SNN-CNTY
Ngày bắt đầu: 26/03/2019
Ngày kết thúc: 25/04/2019
Lượt xem:152
35837/SNN-CNTY
Ngày bắt đầu: 26/03/2019
Ngày kết thúc: 25/04/2019
Lượt xem:156
3605/NV
Ngày bắt đầu: 21/01/2019
Ngày kết thúc: 23/01/2019
Lượt xem:206
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 442
  • Trong tuần: 2,416
  • Tất cả: 555,341
Đăng nhập