LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 50, từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 tới ngày 11 tháng 12 năm 2022
Từ ngày 28/11/2022 tới ngày 04/12/2022
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
Ngày 05/12/2022
Sáng 08h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều 14h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII Phòng họp UBND huyện Đ/c Lù Văn Cường
16h00': Làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Sơn La và tổ công tác 577 liên quan đến đấu giá tài sản công và tiền sử dụng đất Phòng họp Ban Tiếp công dân   Đ/c Lê Huy Phong       
14h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII Phòng họp UBND huyện Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 3
Ngày 06/12/2022
Sáng 08h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII 
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều 08h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII
Phòng họp UBND huyện 
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 4
Ngày 07/12/2022
Sáng 08h00': Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW đảng khóa XIII
Phòng họp UBND huyện 
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều 14h00': Giao ban giữa Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 15h00': Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến nội dung đơn của ông Nguyễn Trọng Thể, xã Phiêng Khoài 
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 5
Ngày 08/12/2022
Sáng 08h00': Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XV Phòng họp số 02 - Trung tâm HN tỉnh Đ/c Lù Văn Cường
 Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án   Đ/c Lê Huy Phong       
Kiểm tra công tác chấm điểm CCHC các cơ quan, đơn vị  Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều 14h00': Nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao Phòng họp UBND huyện  Đ/c Lù Văn Cường
 Đ/c Lê Huy Phong      
14h00': Dự khai mạc Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Sơn La về người khuyết tật, trẻ mồ côi  Trung tâm Hội nghị huyện  Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 6
Ngày 09/12/2022
Sáng 08h00': Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XV  Phòng họp số 02 - Trung tâm HN tỉnh Đ/c Lù Văn Cường
 Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án    Đ/c Lê Huy Phong       
Kiểm tra công tác hành chính các đơn vị trường học Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều 14h30': Dự họp Hội đồng đánh giá chỉ số CCHC; mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Đ/c Lê Huy Phong       
Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 7
Ngày 10/12/2022
Sáng
Trực theo lịch của tỉnh

Chiều
CN
Ngày 11/12/2022
Sáng

Trực theo lịch của tỉnh
Chiều
Ghi chú:
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 1,874
  • Tất cả: 920,677
Đăng nhập