• Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023

  Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh.

 • Hội nghị đánh giá hoạt động quý I/2023 của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu

  Công tác giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: 100 cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • Hội nghị Tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn, sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

  Công ty Cổ phần và Thương mại dịch vụ Sao Mai đã hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC mới; triển khai các nội dung đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hồ sơ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC theo từng lĩnh vực.

 • Họp trực tuyến ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La

  Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định là “Năm chuyển đổi số” của tỉnh Sơn La. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Sơn La.

 • Yên Châu quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số

  Công tác chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền số, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Châu bước đầu đã phát huy hiệu quả…

 • Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

  Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Sơn La được xây dựng phù hợp với Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia” và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

 • Yên Châu tập huấn triển khai Dịch vụ công toàn trình đối với các thủ tục hành chính cấp xã

  Gần 50 đại biểu là cán bộ, công chức đang thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thông tin, hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn trình tự, thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến.

 • Yên Châu tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ kỹ thuật VNPT đã hướng dẫn các đại biểu đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa chỉ Wep https://ccvcsonla.vnerp.vn. Hướng dẫn công tác kiểm tra thông tin đăng nhập của cán bộ công chức, viên chức để hoàn thiện đủ 109 trường thông tin, kết xuất ra mẫu biểu.

 • Tập huấn thương mại điện tử cho các doanh nghiệp HTX tại Yên Châu

  Trên 40 Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Chiềng On, Yên Sơn đã được các chuyên gia, giảng viên của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương và chủ các kênh mạng xã hội cung cấp những kiến thức cơ bản và khái quát chung nhất về thương mại điện tử; chương trình ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online.

 • Yên Châu quan tâm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

  Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Châu đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sắc, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số được nâng lên, góp phần thay đổi tư duy, phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

THÔNG BÁO - GIẤY MỜI
Thống kê truy cập
 • Đang online: 24
 • Hôm nay: 384
 • Trong tuần: 5,127
 • Tất cả: 1,155,381