Lượt xem: 40

Sặp Vạt chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp

          Bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Hiện nay, việc triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được huyện Yên Châu nói chung và xã Sặp Vạt nói riêng thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ, chặt chẽ và đúng pháp luật.

          Trong những ngày này, tại các bản trên địa bàn xã Sặp Vạt công tác lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Tại bản Bắt Đông, theo phân bổ sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, số đại biểu ứng cử HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 người. Sau khi Ban công tác mặt trận bản thông qua danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri trong bản đã thảo luận công khai và đóng góp nhiều ý kiến để nhằm mục tiêu lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND xã trong nhiệm kỳ sắp tới.

          Bà Quàng Thị Phanh - Trưởng ban Mặt trận bản Bắt Đông nói: Được thông báo của Mặt trận Tổ quốc xã thì bản tôi được giới thiệu 02 đại biểu để bầu. Ban quản lý bản đã phối hợp với ban Mặt trận bản họp lấy ý kiến cử tri đối với 2 nhân sự để bầu lấy 01 đại biểu cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND xã Sặp Vạt.

          Nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã Sặp Vạt được bầu chính thức là 21 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức vào đầu tháng 02/2021, đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 37 người, số đơn vị bầu cử là 7 đơn vị. Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời. Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 18/12/2020 về lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương, của tỉnh, huyện và của xã. Đặc biệt là Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức xã, Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên chi bộ 12 bản, Trưởng bản các bản và Ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của 12 bản trên địa bàn xã.

        Ông Mè Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Để thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai tất cả văn bản, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian vừa qua thì đã thành lập Ban bầu cử và triển khai các kế hoạch như: Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo cho công tác trước bầu cử và kế hoạch đảm bảo giao thông, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra bầu cử. Đối với xã Sặp Vạt đã tổ chức hiệp thương xong lần thứ 2, tổng số đại biểu ứng cử là 37 đại biểu. Hiện nay, đã sơ bộ lập danh sách để tiến hành tổ chức lấy ý kiến cử tri trong thời gian tới.

          Thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử, xã Sặp Vạt tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình người ứng cử, người tự ứng cử HĐND cấp xã trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến độ thực hiện các công việc công tác bầu cử. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND và tổ chức bầu cử theo kế hoạch. Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về Luật bầu cử, những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn vào đại biểu HĐND các cấp và tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử. 

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm cả nước đang tích cực triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời với đó là triển khai các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, các nội dung triển khai công tác bầu cử cần bám sát kế hoạch đề ra; được thực hiện với tinh thần khẩn trương, chất lượng và đúng luật, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn huyện nói chung xã Sặp Vạt nói riêng thành công tốt đẹp.

Hà Huyền

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 5,864
  • Tất cả: 560,763