Lượt xem: 60

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2021

Trong thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 17/11/2021, các học viên sẽ được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề chính, bao gồm: Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; ...

Sáng ngày 06/10/2021, tại UBND xã Phiêng Khoài, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Châu đã tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2021 cho 85 học viên là đảng viên của các xã Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Yên Sơn. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Quang Giang - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 17/11/2021, các học viên sẽ được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề chính, bao gồm: Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa và một số chuyên đề bổ ích khác... Ngoài ra, các học viên còn phải tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Phạm Quang Giang - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đề nghị các học viên thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid -19 khi tham gia lớp học; chủ động nghiên cứu, học tập để nắm những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau học tập, các học viên cần vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trần Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 4,234
  • Tất cả: 672,409