Lượt xem: 66

Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu

Theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020 - 2025; điều chỉnh cục bộ và quy hoạch vùng phụ cận khu A: vị trí điều chỉnh thuộc Tiểu khu 6 thị trấn yên Châu và bản Mường Vạt, bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, quy mô diện tích điều chỉnh là 22,95ha, với nội dung: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu sử dụng đất trong phạm vi đô thị là 5,22ha; quy hoạch vùng phụ cận khu A là 17,73ha mở rộng về phía Tây Nam dọc suối Vạt;...

Sáng ngày 09/02/2022, đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020 - 2025. Dự hội nghị, có đồng chí Mè Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ.

Theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020 - 2025; điều chỉnh cục bộ và quy hoạch vùng phụ cận khu A: vị trí điều chỉnh thuộc Tiểu khu 6 thị trấn yên Châu và bản Mường Vạt, bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, quy mô diện tích điều chỉnh là 22,95ha, với nội dung: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu sử dụng đất trong phạm vi đô thị là 5,22ha; quy hoạch vùng phụ cận khu A là 17,73ha mở rộng về phía Tây Nam dọc suối Vạt; điều chỉnh cục bộ và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu A như: Quy hoạch mới các tuyến đường giao thông, bổ sung bãi đỗ xe và các chức năng hạ tầng khác. Điều chỉnh cục bộ và quy hoạch vùng phụ cận khu B: Vị trí điều chỉnh tại các khu vực thuộc Tiểu khu 1, Tiểu khu 3, Tiểu khu 4 và Tiểu khu 5 thị trấn Yên Châu; bản Bắt Đông, bản Khóng, bản Nà Khái, bản Him Lam, xã Sặp Vạt, với quy mô điều chỉnh là 90,18ha, trong đó điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu sử dụng đất trong phạm vi đô thị là 70,64 ha, quy hoạch vùng phụ cận khu B là 19,54 ha mở rộng về phía Đông Nam dọc suối Vạt; điều chỉnh cục bộ và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu B như: Quy hoạch mới các tuyến đường giao thông, bổ sung bãi đỗ xe và các chức năng hạ tầng khác. Điều chỉnh cục bộ và quy hoạch vùng phụ cận khu C: Vị trí điều chỉnh thuộc khu vực bản Nghè, bản Him Lam và bản Sai, xã Sặp Vạt, quy mô diện tích điểu chỉnh là 67,59 ha với nội dung điều chỉnh như điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu sử dụng đất trong phạm vi đô thị là 28,45 ha; quy hoạch vùng phụ cận khu C 39,34ha điều chỉnh mở rộng về phí Đông Bắc dọc suối Vạt; Điều chỉnh cục bộ và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu C như quy hoạch điều chỉnh đoạn tuyến quốc lộ 6, quy hoạch mới các tuyến đường giao thông và các chức năng hạ tầng khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lù Văn Cường yêu cầu các phòng ban chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn được quy hoạch cần tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng bền vững; tăng cường công tác quản lý quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng. Kịp thời thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, phát triển đô thị và thu hút các dự án đầu tư.

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 797
  • Trong tuần: 8,068
  • Tất cả: 777,122